Pengar från staten, färre investeringar än beräknat och genomförda åtgärder räddar upp kommunens ekonomi

Vetlanda kommun redovisar plus 29 miljoner kronor i det preliminära bokslutet. Det är ett resultat strax under budget och beror främst på att staten skjutit till pengar samtidigt som planerade investeringar inte genomförts i den takt som planerats. 

Planerade investeringar för 2019 som av olika anledningar inte blivit av syns som positiva siffror i bokslutet enligt ekonomichef Andreas Eliasson.

Investeringarna för 2019 uppgår till 175,8 miljoner kronor, men kunde varit ännu högre då flera projekt försenats, bland dem byggnationen av Landsbro skola.

Vi har inte kommit upp i de volymer av investeringar som det var tänkt. Det innebär att vi får ett överskott på den post som annars hade blivit kapital­kostnader, det vill säga avskrivnings- och ränte­kostnader. Enkelt uttryckt; investerar vi inte så blir det heller ingen ränta att betala, säger ekonomi­chef Andreas Eliasson.

Även vinster vid fastighets­försäljningar har bidragit till resultatet. 2019 såldes bland annat Folkets hus-tomten. Samtidigt har det statliga utjämnings­systemet gett ett tillskott på drygt sju miljoner kronor.

Kommun­fullmäktiges mål var ett resultat på 31 miljoner kronor för 2019. Nu når vi inte riktigt ända dit, men nästan.

Men räcker det inte med att gå jämnt upp, varför måste kommunen gå plus?

Målet är att vi ska vara själv­finansierande, vilket innebär att vi inte ska behöva låna pengar för våra investeringar. Ju mindre vi lånar desto lägre blir framtida räntekostnader, säger Andreas Eliasson.

För verksamheterna visar bokslutet på princip på samma minus­siffror som tidigare. Totalt går dessa minus med drygt 28 miljoner kronor mot budget. Det är främst den sociala sektorn, det vill säga vård- och omsorg samt social­förvaltningen, som står för underskottet. Tekniska går plus vilket bland annat beror på det milda vädret vilket inneburit minskade kostnader för bland annat uppvärmning och snöröjning.

Verksamheterna har fortfarande ett stort jobb att göra. Det har skett stora ansträngningar inom exempelvis vård och omsorg under året, men det har motverkats av annat som ökat antal externa placeringar och fortsatt över­vältring från stat till kommun av kostnaderna för personlig assistans inom ramarna för LSS, säger Andreas Eliasson.

Men då är det väl bara att pytsa ut pengarna som vi går plus till verksam­heterna?

Jag förstår att ett positivt resultat kan ge sådana förväntningar, men jag skulle snarare säga att det ger oss andrum. Skulle vi ta från resultatet innebär det bara att vi får låna mer till investeringarna, säger Andreas Eliasson.

Han utesluter dock inte att en omfördelning av budget kan bli aktuellt.

Det är något som får diskuteras i politiken.

I slutet av februari startar budget­processen för 2021.