Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Nämnd svarar på skrivelse kring Withalaskolan

Omorganisationen av ledningen på grundskolorna hanteras av tjänstemännen och som politiker kan vi inte peta i sakfrågorna. Det konstaterar barn- och utbildningsnämnden i sitt svar på skrivelsen från Withalaskolans personal.

Withalaskolans entré

Barn- och utbildningsnämnden hade under tisdagen sitt första möte efter årsskiftet. Där hanterades den skrivelse som personalen på Withalaskolan lämnade in i mitten av december och som var ställd till grundskolechef Britta Utter, skolchef Henrik Wågesson och politikerna i nämnden.

- Som politiker kan, och ska vi inte heller, gå in och detaljstyra i verksamheterna. Men jag har full förståelse för att det kan finnas en oro kring hur en omorganisation av ledningen påverkar Withalaskolan, säger Mikael Hahn (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Förändringen av ledningsstrukturen i grundskolorna innebär bland annat en förändring av antalet rektorer, från 14,5 till 16 tjänster.
Enligt grundskolechef Britta Utter handlar det om att ge ökade förutsättningar för rektorerna att vara närvarande i den dagliga verksamheten.

I svaret till personalen skriver nämnden att:
”När det gäller utformande av ledningsorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningens olika verksamheter (förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning) är det skolchefen som efter samråd med fackliga representanter beslutar om ledningsorganisationen. Det är alltså inte en politisk fråga.

Barn- och utbildningsnämnden har förståelse för att en organisationsförändring som innebär ledningsförändringar på en skola, där ibland Withalaskolan kan skapa oro bland personalen. Barn- och utbildningsnämnden kan med facit i hand se att förvaltningen i ett tidigare skede kunde varit tydligare i sin kommunikation kring hur och varför omorganisationen görs. Tidpunkten för förändringen kan diskuteras, att vänta med genomförandet till hösten kunde kanske ha minskat oron bland elever och personal.

Barn- och utbildningsnämnden ser med tillförsikt på att personal och tillträdande rektorer på Withalaskolan tillsammans kommer att arbeta för att utveckla skolan och skapa en fortsatt bra lärmiljö för Withalaskolans elever.”

Här kan du läsa svaret i sin helhet.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500