Nu bygger vi om Hövdingen

Idrottshallen, omklädningsrum, duschar, redskapsförråd och personalutrymmen ska renoveras och tre nya omklädningsrum med duschar ska byggas till. Brantås bygg ansvarar för arbetet och i november ska första etappen vara klar. 

Idrottshallen Hövdingen i Vetlanda kommun

Det blir det lokala byggföretaget Brantås bygg som kommer att stå för renovering och ombyggnation av idrottshallen Hövdingen.

Hallen håller stängt under tiden som arbetet pågår, det innebär att varken föreningar eller skolan kan använda hallen för sin verksamhet. Skolan kommer dock ha tillgång till några omklädningsrum för ombyte och dusch i samband med idrottslektionerna.

Idag har hallen en vikvägg så att den kan delas av till två hallar. Nu sätter vi in ytterligare en vikvägg så att det kan bli tre mindre hallar, säger Marie Lövgren som är byggprojektledare på Vetlanda kommun.

Golvet i hallen ska rivas upp och nedgjutna syllar ska tas bort, därefter kommer ett nytt, undertrycksventilerat sportgolv att läggas in. Även materialet på hallväggarnas insida ska rivas och ersättas med nya material.

Vi har haft luktproblem i Hövdingen som har berott på de impregnerade syllarna, nu kommer den lukten att försvinna, säger Marie Lövgren.

Befintliga omklädningsrum, totalt sex stycken med tillhörande duschutrymmen, ska renoveras och tre helt nya omklädningsrum med duschar byggas till. Även lärarnas arbetsrum/omklädningsrum renoveras liksom redskapsförråden. Samtidigt byts viss del av belysningen ut, ventilationen byggs om och ett nytt larmsystem installeras.

Arbetet sker i två etapper där den första har fokus på renoveringen. Hövdingen beräknas kunna tas i bruk igen i november. I början på 2021 ska hela projektet vara klart.

Under onsdagseftermiddagen tog tekniska nämndens utskott beslut om igångsättning för projektet som beräknas kosta 17 miljoner kronor.