Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Medborgarna är nöjda med kommunens verksamheter

Vetlandaborna känner sig trygga, anser att möjligheterna att få arbete är goda och uppskattar utbudet av handel och service. Men många önskar större tillgång till fritidsaktiviteter och bostäder. Det visar SCB:s årliga medborgarundersökning. 

Flygbild över Vetlanda

I SCB:s medborgarundersökning har medborgarna fått säga sitt om Vetlanda kommun. Resultatet kommer att användas i arbetet med att utveckla kommunen som en attraktiv plats att leva och bo på.

Vetlanda kommun får nöjdhetsindex 59, på en skala från 0 till 100, som en plats att bo och leva på visar Statistiska centralbyråns, SCB, medborgarundersökning för 2019.öppnas i nytt fönster

– Undersökningen är ett bra komplement till andra under­sökningar som vi gör i våra olika verksamheter och ett underlag i hur vi kan jobba vidare i olika frågor. Den ger också möjligheter att snappa upp bra saker hos andra kommuner, utbyta erfarenheter och lära av varandra, säger utvecklings­strateg Maria Gromer som på onsdagen presenterade resultatet för politikerna i kommun­fullmäktige där kvällens tema passande nog var demokrati.

41 procent svarade

1 200 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18 till 84 år har tillfrågats om sin upplevelse av kommunen genom en enkät. Utskicken har gjorts med post men det har även funnits möjlighet att svara digitalt. Svars­frekvensen hamnade på 41 procent, vilket motsvarar 492 personer.

– Det är ungefär samma svars­frekvens som vi haft tidigare. Detta är första gången som SCB gör under­sökningen, tidigare har det varit SKOP. Årets undersökning är inte är fullt jämförbar med de under­sökningar som gjorts tidigare, det är egentligen först nästa gång som vi kan jämföra oss med oss själva, men vi tyckte ändå att den var värd att göra för att kunna jämföra sig med andra kommuner i exempelvis länet, säger Maria Gromer.

Attitydundersökning

Undersökningen är en attityd­undersökning, vilket innebär att man fått svara på frågor kring vad man tänker och tycker om verksamheter och frågor som man kanske inte själv har någon erfarenhet av. Den är uppdelad i tre delar:

 • Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på?
 • Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter?
 • Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen?

De tillfrågade har fått svara på 88 olika frågor, plus ett antal kommun­specifika tilläggs­frågor.

– Det är en ganska omfattande enkät och vi uppskattar att människor tagit sig tid att svara på den. Det hjälper oss i arbetet med att utveckla Vetlanda kommun som en attraktiv plats att leva och bo i, säger Maria Gromer.

Så här tycker medborgarna

Mest nöjda är Vetlandaborna med det kommersiella utbudet och möjligheterna att arbeta i närområdet där får vi ett betygsindex som ligger väl över genomsnittet för de 135 kommuner som deltog i årets undersökning.

Sämst betyg får Vetlanda när det gäller tillgången till allmänna kommunikations­medel och utbildningsmöjligheter.

– Vi ligger bra till på de flesta områden, men det finns förbättrings­potential. Verksamheterna behöver titta på sina delar och hitta vad man kan jobba med, säger Maria Gromer.

Medborgarna i Vetlanda kommun är nöjdare än genomsnittet när det gäller bemötande och tillgänglighet i kontakten med kommunens olika verksamheter. Förtroendet för politiken och möjligheter till inflytande är det generellt lite lägre i de flesta kommuner i undersökningen. Tittar man på de fyra kommuner i Jönköpings län som deltar i årets undersökning, förutom Vetlanda även Gislaved, Värnamo och Jönköping, uppger dock Vetlandaborna i högre utsträckning att det är lättare att få kontakt med sina kommunpolitiker och att dessa arbetar för kommunens bästa.

Så här arbetar Vetlanda kommun med kvalitet och mätningar.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  500