Låna en upphandlare

Vill du lära dig mer om hur den offentliga marknaden kan bli en affärsmöjlighet för ditt företag? Låna en upphandlare av oss.

Upphandlarna för Vetlanda kommun och Njudung Energi

Upphandlarna för Vetlanda kommun och Njudung Energi.

Lånar ut oss själva och våra kunskaper

Det finns många företag som vill lära sig mer om offentlig upphandling och som kanske ännu inte har provat på att lämna anbud. Är du en av dem? Då kan vi hjälpa dig! Upphandlingsavdelningarna inom Vetlanda kommun och det kommunala bolaget Njudung Energi står bakom konceptet “Låna en upphandlare” där vi helt enkelt lånar ut oss själva och våra kunskaper.

-För oss är det ett sätt att vara mer offensiva gentemot näringslivet genom att visa hur vi jobbar. Genom dialog och samspel kan vi peka på vilka möjligheter som finns, säger Leif Henriksson som är upphandlingschef på Vetlanda kommun.

Visar hur det kan gå till

Alla företag har möjlighet att låna en upphandlare. Vi går bland annat igenom hur en upphandling går till och vilka regler som gäller.

-Tanken är att Vetlandaföretagen ska få förutsättningar att kunna delta i upphandlingar även i andra kommuner, inte bara i vår kommun, säger Leif Henriksson som menar att satsningen rimmar väl med de nyligen antagna fullmäktigemålen där Vetlanda kommun har fokus på en nytänkande kommun, där människor och företag växer och där vi strävar efter bland annat ekonomisk hållbarhet.

Ökad kompetens

-Kan vi från vår sida hjälpa företagen att komma in i denna process så hjälper vi både dem och oss själva. Genom ökad kompetens får företagen bättre förutsättningar att vinna affärer om de väljer att lämna anbud och vi får ett större antal anbud i våra upphandlingar vilket är positivt ur konkurrenssynpunkt, fortsätter Leif Henriksson.

Hur gör man?

De företag som vill låna en upphandlare kontaktar upphandlingsavdelningen i Vetlanda kommun på telefon via kontaktcenter eller via e-post upphandling@vetlanda.se. Någon av våra upphandlare på Vetlanda kommun eller Njudung Energi återkopplar till företaget och tillsammans kommer man överens om datum, tid och plats. Räkna med en tidsåtgång på cirka 1-1,5 timma. Om flera företag vill låna en upphandlare under samma period finns möjlighet att träffas i kommunens lokaler. Vi finns också tillgängliga för möten via Skype om det passar er verksamhet bättre.

Vi har även satt ihop en del frågor och svar som kan svara på en del funderingar.

Läs mer om upphandling.