Klart med nya rektorer 

Organisationsförändringen med nya rektorsområden och rektorer inom grundskolan är klar. Nästa steg i processen handlar om fördelning av ansvar och enheter och där medverkar både fackliga representanter och personal. 

Britta Utter och Henrik Wågesson

Grundskolechef Britta Utter och skolchef Henrik Wågesson menar att förändringen ger rektorerna ökade möjligheter till ett nära och hållbart ledarskap.

Totalt handlar det om 16 rektors­tjänster inom grundskolan, varav några annonserats ut medan andra tillsatts internt. Befattningarna har olika tjänstgöringsgrader vilket beror på tjänstledigheter och att en del rektorer har andra uppdrag eller är under utbildning. På flera skolor har den befintliga rektorn eller biträdande rektor valt att vara kvar. Holsby, Ekenässjön, Myresjö, Bäckseda och Withala­skolan är de skolor som får ny rektor genom förstärkningen och rektorernas val.

– Vi har samverkat och förhandlat kring samtliga rektorstjänster och vi har kunnat tillgodose de önskemål som funnits, vilket innebär att alla fått den skola de velat ha, säger grundskole­chef Britta Utter.

Den nya lednings­organisationen för grundskolan innebär att rektorerna ska få ökade förutsättningar att fokusera på den dagliga verksamheten, bland annat genom att antalet rektorer utökas något så att varje rektor får ett rimligt antal personal att ansvara för. Systemet med biträdande rektorer har tagits bort och istället har rektors­områdena blivit mindre. Förändringen är inget politiskt beslut utan har fattats på tjänstemanna­nivå av skolchef Henrik Wågesson. Det är Henrik som begärt översyn av ledningsstrukturen vilken genomförts av grundskole­chef Britta Utter.

Nästa steg är lokala processer på skolorna där både personal och fackliga representanter är delaktiga i hur tjänsterna ska organiseras och hur ansvars­fördelningen ska se ut. Tillsammans kommer man också att bygga nya, mindre ledningsteam där flera enheters rektorer kan samarbeta kring gemensamma frågor.

Under torsdagen träffade Britta Utter rektorerna för att komma överens om överlämnings- och tillträdes­datum.

Hur kommer det sig att man byter rektorer mitt i en termin?

– Dels handlar det om skolornas behov och dels om rektorernas egna önskemål, säger Britta Utter.


Här är alla rektorer för grundskolan:

Tomaslundsskolan: Ann-Louise Löfgren Lundin

Norrgårdsskolan och Brunnsgårdsskolan: Lena Colliander-Nelson

Mogärdeskolan F-6: Maria Sparre

Withalaskolan: Jacob Freij (tillträder 16 mars) samt Åsa Wernersson Thor. David Thorn Andersen fungerar som ledningsresurs under samgående och byggprocess.

Bäckseda skola: Simon Bogren (tillträder 30 mars)

Landsbro skola F-6: Helén Sjöberg

Landsbro skola 7-9: Robert Hjälmeby

Myresjö skola: Linda Almqvist (tillträder 16 mars)

Korsberga skola och Ramkvilla skola: Anette Blomqvist

Ekenässjöns skola: Torbjörn Stubbe

Björkö skola: Johan Edenholm

Holsby skola: Magnus Maars (tillträder 16 mars. Petter Karlqvist är tf rektor)

Kvillsfors skola: Johan Frick

Nye skola: Leif Pettersson, slutar i februari, rekrytering pågår

Grundsärskolan: Tomas Halldin