Dags att välja skola

I dagarna får du som är vårdnads­havare till ett barn som ska börja förskole­klass eller årskurs 7 ett brev med information om skolvalet. I Vetlanda kommun utgår vi i första hand från vårdnads­havarens önskemål, därför är det viktigt att du gör ett aktivt val. Skolvalet gör du i vår e-tjänst.

Pennor i förgrunden

I vilken skola ditt barn placeras avgörs i första hand utifrån vilka önskemål du har som vårdnadshavare. I Vetlanda kommun får de allra flesta någon av de skolor man önskar.

Som vårdnads­havare har du rätt att välja skola för ditt barn inom hela kommunen, inte bara den kommun­del eller stads­del där barnet bor. Barnet placeras inte automatiskt på den skola som ligger närmast, därför måste du göra ett aktivt val.

Hur många elever som får plats på varje skola avgörs av kommunen. När vi gör placeringarna utgår vi i första hand från vårdnads­havarnas önskemål. I Vetlanda kommun får de allra flesta någon av de skolor man önskar.

I de fall där det finns fler ansökningar än platser till en skola tillämpas närhets­principen. Den innebär att vårdnads­havarens önskemål inte får gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Det barn som har längst skol­väg till sin alternativa skola har alltså förtur till platsen. Ditt andrahands­val vägs mot de som valt den aktuella skolan i första hand.

I våra mätningar av avståndet mellan hem och skola utgår vi från kommunens kart­databas som uppdateras regel­bundet.

I Vetlanda kommun tillämpas inte syskon­förtur.

E-tjänsten för skolval till årskurs 7 är öppen från den 7 januari till den 7 februari. E-tjänsten för skolval till förskole­klass är öppen från den 15 januari till den 15 februari. Din ansökan registreras när du signerar e-tjänsten. Är ni två vårdnads­havare måste båda signera.