Nu byggs ett nytt utegym anpassat för äldre motionärer

Vetlanda får ytterligare ett utegym. Platsen är Mogärdeparken och det nya gymmet blir speciellt anpassat för seniorer.

Annika Lundwall och Stewe Jonsson i Mogärdeparken

Landskapsarkitekt Annika Lundwall och kultur- och fritidschef Stewe Jonsson visar den plats i Mogärdeparken där det nya utegymmet ska ligga.

Mogärde­parken håller på att ta form, omfattande markarbeten har gjorts och Vetlanda­bäcken har fått en mer framträdande plats. Nu står det klart att parken också kommer att innehålla ett utegym.

– Det blir totalt tolv stationer och på marken kommer vi att lägga konstgräs, säger landskaps­arkitekt Annika Lundwall.

Främja motorik

Gymmet riktar sig huvudsakligen mot den äldre publiken och stationerna är utformade för att främja motorik och mobilitet. Arbets­terapeuten Hanna Evertsson och sjukgymnasten Katarina Rask, båda anställda inom vård- och omsorgs­förvaltningen, har varit delaktiga i att välja lämplig utrustning. Utegymmet kommer också att tillgänglighets­anpassas så att det blir möjligt att ta sig fram med exempelvis rullstol.

– Det här är något som varit efterfrågat både av pensionärs­föreningarna och av vård- och omsorgs­förvaltningen. För oss är det ett sätt att öka folkhälsan, men i förlängningen är det också en ekonomiskt god investering att satsa på äldres välbefinnande. Genom att ge dem möjligheter att träna rörelse och kondition kan vi minska antalet fallolyckor, säger kultur- och fritids­chef Stewe Jonsson.

Alla välkomna

Utegymmet är en del av kultur- och fritids­förvaltningens frilufts­satsning och den totala budgeten ligger på 300 000 kronor, varav 200 000 kronor för själva utrustningen och resterande för markarbeten.

Med närheten till Mogärde seniorboende och till det nya trygghets­boende som är på väg att uppföras på andra sidan Vetlanda­bäcken tror både Stewe Jonsson och Annika Lundwall att utegymmet kommer att bli välanvänt.

– Vi kommer att skapa sittplatser och vända stationerna så att man har fin utsikt när man tränar. Och även om gymmet är anpassat för äldre, så är givetvis alla Vetlandabor välkomna att träna här, oavsett ålder, säger de.

Utrustningen beräknas vara på plats innan årsskiftet och konstgräset planeras att läggas under mars månad, beroende på vädret. Någon gång till våren ska ute­gymmet vara helt klart för att användas.