Äldre­omsorgen får goda betyg av de äldre själva 

De äldre som bor på särskilt boende eller har hemtjänst i Vetlanda kommun känner sig nöjda och trygga. Det visar den årliga brukar­undersökningen inom äldre­omsorgen. Under onsdagen uppmärksammades det särskilda boende och den hemtjänst­grupp vars resultat förbättrats mest sedan förra årets undersökning. 

Mogärde hemtjänst

Personalen inom Mogärde hemtjänst överraskades med tårta och diplom.

Det blev personalen inom Mogärde hemtjänst och på äldreboendet Emma­gården i Kvillsfors som överraskades med diplom och tårta av vård- och omsorgs­chefen Marianne Karlsson, verksamhets­utvecklare Gabriella Mathur och nämndens ordförande Anders Bengtsson (M).

Det är roligt att få en bekräftelse på att vi ligger bra till, det blir en uppskattning för det man gör, säger Jeanette Sandberg och Marie Ek som tog emot utmärkelsen tillsammans med sina lika överraskade kollegor i lunch­rummet på Mogärde.

Gruppen har tidigare tilldelats vård- och omsorgs kvalitets­pris, nu blir det ytterligare ett diplom till samlingarna. Totalt är de ett 20-tal personal och samman­hållningen är god, vilket de tror påverkar trivseln även hos de äldre.

Det är positiv stämning och högt i tak, vi skrattar mycket och har roligt på jobbet, det smittar av sig, säger Jeanette.

Under året har gruppen bland annat jobbat mycket med genomförande­planer och kontakt­mannaskap för att öka de äldres inflytande och delaktighet, vilket också avspeglas i undersökningen.

Vi har väldigt engagerad personal. Det är jätteroligt att det uppmärksammas, säger områdes­chef Ulrika Wede Holmberg.

Fokus på Esther

Brukar­undersökningen genomförs som en enkät ställd till alla äldre över 65 år som har en beviljad insats i form av särskilt boende eller hemtjänst. Enkäten kommer från Social­styrelsen och ser likadan ut över hela landet.

För oss är brukar­undersökningen jätteviktig. Den visar vad vi är bra på och vad vi kan vara stolta över, men lyfter också fram områden som vi kan jobba med för att bli bättre. Inom vård och omsorg är vi duktiga på att ha fokus på Esther, vad är bäst för henne eller honom? Här är det ju faktiskt Esther själv som har svarat, säger Gabriella Mathur som är verksamhets­utvecklare inom vård- och omsorgs­förvaltningen.

Och medarbetarna inom äldreomsorgen gör ett fantastiskt jobb. Under­sökningen visar att de allra flesta, 98 procent, är nöjda med personalens bemötande såväl inom särskilt boende som inom hemtjänsten. Vetlanda får också toppbetyg när det gäller känslan av trygghet och förtroende för personalen. De flesta upplever att det tas hänsyn till deras önskemål och åsikter.

Nästan en av fem uppger att de inte fått plats på det boende de önskat, men trots det verkar många ändå trivas. 90 procent av de som bor i särskilt boende är nöjda med själva boendet, männen är något mer nöjda än kvinnorna.

Egna idéer och initiativ

Resultatet används i förvaltningens systematiska kvalitets­arbete. Det innebär helt enkelt att varje arbetsgrupp eller enhet plockar ut de bitar som är relevanta för just sin egen verksamhet och jobbar för att utveckla dessa.

Det är ett arbete som chefer och medarbetare gör tillsammans. De har mycket egna idéer och initiativ och det är precis så vi vill att det ska vara, säger Gabriella Mathur och berättar att frågorna sedan lyfts vidare på alla nivåer för att verksamheterna ska kunna lära av varandra.

Enkäten visar att det finns mer att göra för att öka kännedomen bland brukarna om vart de kan vända sig med synpunkter och klagomål. Vetlanda får också låga betyg när det gäller att informera brukarna om tillfälliga förändringar, som exempelvis schema­ändringar eller vikarier.

-Det är områden som vi jobbar aktivt med och resultatet är bättre än förra året, men det finns fortfarande mer att göra, säger Gabriella Mathur.

Många av de äldre uppger också i enkäten att de känner sig ensamma.

Så ser det ut i hela riket. Det är något vi analyserar mycket i grupperna. Ibland handlar det om faktorer som ligger utanför vår kontroll, exempelvis att man förlorat sin livspartner eller bor långt ifrån sina barn. Men vi vill givetvis göra vad vi kan för att minska upplevelsen av ensamhet bland våra äldre.

En motsvarande brukar­undersökning görs inom funktionshinder­omsorgen, där brukarna får tycka till om det stöd man får i sin vardag. Resultatet från den håller just nu på att analyseras och kommer att presenteras i början av nästa år.