Mogärdeskolan renoveras av Brantås Bygg

Nybyggnationen vid Mogärdeskolan börjar bli klar och det är dags att titta framåt mot renoveringen av de äldre delarna. Det blir det lokala företaget Brantås Bygg som renoverar Mogärdeskolan.

En skissbild av Mogärdeskolan utifrån. Nybyggnationen syns framför de äldre huskropparna.

Nybyggnationen av Mogärdeskolan börjar bli klar, men nu väntar renovering av de äldre byggnaderna.

Från början var det tänkt att generalentreprenören Nässjö Bygg både skulle renovera och bygga en ny del av Mogärdeskolan. Men efter att avtalet hävdes i april 2019 fick Vetlanda kommun se sig om efter nya entreprenörer. I juni blev det klart att Peab Byggservice skulle färdigställa nybyggnationen, men nu är det också klart att det lokala företaget Brantås Bygg ska renovera de gamla delarna av Mogärdeskolan.

Upphandlingen av en ny byggentreprenör har pågått under den senaste månaden och i tisdags öppnade tekniska kontoret anbuden.

– Vi fick in tre anbud och det blir Brantås Bygg som får förtroendet att renovera skolan. Tidigare upphandlade underentreprenörer för till exempel luft, rör och el kommer att fortsätta som tidigare, berättar Joakim Öhman som är fastighetschef.

Kraftiga förseningar

Den nya delen av Mogärdeskolan skulle ha stått klar till höstterminen 2018, men det är alltså inte förrän nu byggnaden börjar bli inflyttningsklar. Vid höstlovet togs nybyggnationens bottenvåning i bruk och tanken är att hela byggnaden ska vara tillgänglig från och med vårterminens start.

– Förseningen har varit påfrestande för alla inblandade, inte minst för verksamheten som har befunnit sig mitt i en byggarbetsplats, säger Joakim Öhman.

Projektet som berör Mogärdeskolan har en beslutad budget på 77 miljoner kronor. Trots vissa merkostnader på grund av förseningen ser ekonomin i projektet ut att hålla sig inom dessa ramar. Detta genom att Nässjö Bygg fått betala ett förseningsvite på cirka 6,5 miljoner kronor.

– Det finns också en försäkring, en fullgörandegaranti, på runt 5,8 miljoner kronor som kan gå in och täcka ytterligare kostnadsökningar.

Vad händer nu?

Under sportlovet 2020 kör Brantås Bygg igång med renoveringen av skolan. Arbetet är indelat i tre etapper och beräknas vara avslutat i september 2021.