Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Nu startar byggnationen av Björkö skola 

Det blir Byggnads­aktiebolaget Axel Andersson och son från Sävsjö som bygger om och bygger till på skolan i Björköby. Efter nyår sätter bygget igång. 

Björkö skola

Efter årsskiftet startar om- och tillbyggnationen av Björkö skola med nytt kök och matsal samt ny förskola. Bygget sker i etapper och ska vara helt klart våren 2021.

Björkö skola ska få ett nytt kök och matsal för både skola och förskola. Det nya köket, som är disponerat för tillagning av cirka 180 portioner, ska ligga i anslutning till dagens förskola.

På tisdagen tog tekniska nämndens utskott beslut om igång­sättning av projektet vilket blir strax efter årsskiftet. En upphandling har genomförts och det är nu klart att det blir Sävsjö­företaget Axel Andersson och son som kommer att stå för byggnationen. Total kostnad för projektet är 23 miljoner kronor.

Projektet har varit ute på anbud tidigare men upphandlingen avbröts då det stod klart att de tolv miljoner som avsatts i budget inte skulle räcka. Att det nu åter är aktuellt beror på att fullmäktige i september beslutade att skjuta till elva miljoner kronor till investeringen.

Sker i etapper

Under tiden som byggnationen pågår kommer det befintliga köket och matsalen att användas som tidigare.

Barnen kommer inte att påverkas av byggnationen utan får äta i sin matsal som vanligt, säger byggprojektledare Marie Lövgren.

Bygget sker etappvis och totalt blir det 400 kvadrat­meter som byggs nytt. Efter att det nya köket tagits i bruk ska det gamla byggas om till förskola samtidigt som befintliga förskole­lokaler renoveras.

Vi kommer bland annat att bygga om kapprummet, byta innertak och måla väggarna, säger Marie Lövgren.

När förskolan är helt klar kommer den att rymma cirka 50 barn. Redan i somras anpassades utemiljön till den nya förskolan genom att kommunen i egen regi gjorde om den asfalterade planen, som tidigare tillhört skolan, genom att bland annat anlägga en gräsyta med lekredskap och sandlåda.

Hela projektet beräknas vara klart i början av maj 2021.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500