Förändring ska ge mer när­varande rektorer 

Färre antal med­arbetare, ökade möjligheter att vara på plats och fokus på en skola. Genom en organisations­förändring med fler rektorer vill barn- och utbildnings­förvaltningen skapa en bättre arbets­miljö för både rektorer, personal och elever. 

Elev skriver, pennor i förgrunden.

Barn- och utbildningsförvaltningen vill ge rektorerna ökade möjligheter att vara närvarande i verksamheterna.

Idag har en del rektorer stora personal­grupper och samtidigt ansvar för fler än en skola. Medarbetar­undersökningar visar att många rektorer tycker att det är svårt att räcka till och vara delaktig i den dagliga verksamheten.

Det vill barn- och utbildnings­förvaltningen nu ändra på genom att förändra lednings­organisationen. Därför väljer man nu att annonsera två rektors­tjänster.

– Det finns många orsaker till varför vi gör detta, men i grund och botten handlar det om att ett rektorsuppdrag ska vara rimligt. Vi vill förbättra förutsättningarna för ett nära och hållbart ledarskap och ge rektorerna rätt förutsättningar för att lyckas, säger grundskolechef Britta Utter.

Kontinuitet framgångsrikt

Hon menar att det är viktigt att rektorerna har möjlighet att vara delaktiga i verksamheten för att kunna se mönster och helheter.

– För att kunna ha en strategi och fånga upp saker tidigt behöver man veta hur det fungerar på sin skola och då måste man finnas på plats och vara nära. Det gagnar i sin tur både personalen och eleverna. Forskningen visar att det som kännetecknar framgångsrika skolor är just att det finns en kontinuitet i ledarskapet, säger Britta Utter.

Som arbetsgivare handlar det också om att göra rektors­tjänsterna mer attraktiva och att minska personal­omsättningen.

– Vi skapar också en enhetlighet i ledningsorganisationen, idag har vi olika lösningar på olika håll, säger Britta Utter.

Förändringen är möjlig genom att befintliga tjänster i lednings­organisationen i form av utvecklings­ledare och biträdande rektor görs om till rektorstjänster.

– Vi kommer alltså inte att utöka budget utan det är en förändring i ledningsorganisationen som är budgeterad sedan tidigare.

"Ser fram emot det"

Inga tillsättningar är ännu klara och först ska frågan hanteras genom fackliga förhandlingar. Men Helen Sjöberg är en av rektorerna som troligtvis kommer att påverkas direkt av förändringen. Från att ha ansvarat för både Myresjö och Landsbro skolor blir hon enligt förslaget nu rektor för enbart Landsbro F-6.

– Jag har två fantastiska skolor med goda medarbetare men min tid räcker inte till. Att få ha chefen nära och mer på plats är något som medarbetarna önskat länge, så den här förändringen är positiv, säger hon.

– Att arbeta som rektor är inspirerande men också tufft och då behöver man hämta energi. Det gör jag när jag är bland eleverna, då fyller jag på och känner att mitt arbete är viktigt. Att kunna vara med och göra skillnad för varje elev, det är något jag ser fram emot att få möjlighet att göra.