Så blir vi länets klimat­smartaste invånare till år 2045

Från år 2045 ska dina och mina utsläpp av växthus­gaser vara en tiondel av det vi släpper ut idag. Det är ett av målen i den nya klimat- och energi­strategin som tagits fram för Jönköpings län. Vi i Vetlanda kommun är duktiga på att sop­sortera och solcells­anläggningarna blir fler. Men det finns mer att göra, framför allt när det gäller shopping och resor. 

Vattendrag med träd runt omkring

Vi svenskar släpper ut cirka tio ton växthusgaser per person och år. Den nya klimat- och energistrategin för Jönköpings län tar sikte på utsläpp mindre än ett ton per person till år 2045.

Som invånare i Vetlanda kommun är ditt genom­snittliga utsläpp av växthus­gaser runt 4,5 ton om året. Det ligger en bit under riks­snittet, som är närmare fem ton, vilket bland annat beror på att vi har en väl utbyggd fjärrvärme­produktion och energi­effektiva industrier. I Vetlanda har vi också en lång tradition av att återvinna hushålls­avfall. Mer än 98 procent av våra sopor återvinns.

Hur vi lever och konsumerar gör också avtryck i andra länder, globalt sett släpper vi svenskar ut ungefär tio ton växthus­gaser per person och år. Det är en utveckling som måste vända om vi ska kunna nå de klimat­mål som satts upp både nationellt och genom Paris­avtalet.

Ny strategi för framtiden

Nu har en regional klimat- och energi­strategi tagits fram för hur vi i Jönköpings län ska bli mer klimat­smarta. Målet är att utsläppen ska ligga på under ett ton per person och år till 2045. Jönköpings län ska också bli ett plusenergi­län, det vill säga att vi ska tillverka mer förnyelsebar energi än vi gör av med.

Men hur ska vi det gå till? Vi tog ett snack med Vetlanda kommuns egen miljö­hjälte Anders Bernberg som menar att mycket handlar om att se över vad vi har runt oss i vardagen och ändra vårt sätt att tänka.

– Vi måste börja intressera oss för vad vi handlar och varifrån prylarna kommer. Jag säger inte att vi ska göra oss av med allt vi har och bo i en koja i skogen, vi ska fortfarande kunna leva ett gott liv. Men vi kan fundera över exempelvis hur många jeans och tröjor vi behöver, ta reda på hur varorna vi tänker köpa har producerats och vad som ska hända med dem sen.

Våra lampor, hushålls­utrustning och teknik har blivit allt mer energi­effektiva och drar idag bara en bråkdel av den el som behövdes tidigare. Problemet är att de blivit fler, vi har mer belysning, fler prylar och mer teknisk utrustning än tidigare.

– Tyvärr ökar snitt­förbrukningen när det gäller hushålls­el, säger Anders Bernberg.

Transporterna största miljöboven idag

Den största delen av utsläppen i Vetlanda kommun handlar dock om transporter. Över 60 procent av utsläppen kommer från våra fordon, vilket ligger långt över riks­genomsnittet på omkring 40 procent.

– Det beror dels på att det går mycket trafik igenom kommunen, dels att vi är en till ytan stor och gles­befolkad kommun. Vi måste jobba för att de transporter som sker görs på ett smartare sätt och blir mer miljö­vänliga. Men vi måste också köra mycket mindre än vi gör idag.

– Det viktigaste du som privatperson kan göra är att se över dina resor. Vi har väldigt många tvåbils­hushåll i Vetlanda kommun. En andrabil ofta går kortare sträckor, jag tror att fler borde räkna på vad det kostar. Kanske kan man hyra eller låna en extra bil när man behöver istället, säger Bernberg och nämner den elbils­pool som Njudung energi startade upp under 2019.

Tillsammans med Trafik­verket och Läns­trafiken jobbar kommunen för att öka kollektiv­trafiken. Där har man bland annat lyckats få till en stads­buss, linje 80, som går regel­bundet mellan Bäckseda och Vetlanda rese­centrum på vardagarna.

– Vi skulle gärna se att den utnyttjas mer, säger Anders Bernberg.

Ett annat steg är att få till en modernare, elektrifierad järnväg. Där har kommunen fått positiva signaler från Trafik­verket.

– Vi finns med i planeringen.

Tankstation för gas på gång

För den som har elbil finns det idag stora möjligheter att ladda den via publika ladd­stolpar. Totalt finns ett trettiotal ladd­punkter runt om i Vetlanda kommun. Från år 2020 blir det också lättare att välja gasdrivna bilar, till sommaren får nämligen Vetlanda sin första publika tank­station för biogas tack vare att Läns­trafiken går över till gas­drivna fordon.

– Fossilfria fordon är dyra och jag har all respekt för att man inte vill eller kan göra en sådan investering. Men utvecklingen går framåt och det kommer fler och fler alternativ. Står man inför valet att skaffa ett nytt fordon tycker jag att man åtminstone ska räkna på det, säger Bernberg.

Vetlanda kommun är redan idag en av landets få plusenergi­kommuner, här tillverkas alltså mer energi än vi gör av med vilket främst beror på att här finns många vind­kraftverk. På senare år har också solenergin kommit stort och både privat­personer, företag och kommunen har investerat i anläggningar på sina egna fastigheter. Förhoppningen är att den trenden ska fortsätta när regeringen nu gett besked att solcells­bidraget förlängs.

Gratis rådgivning

För konkreta tips kring exempelvis solceller, ladd­hybrider eller annat kopplat till energi och klimat kan du kontakta Vetlanda kommun och få kostnads­fri och opartisk rådgivning. Det gäller både för privat­personer, företag och organisationer och du vänder dig direkt till Anders Bernberg.

Vill du veta mer om hur du kan bli mer klimat­smart så finns det en digital miljö­utbildning som ursprungligen tagits fram för kommun­anställda men som riktar sig till alla som vill fatta mer miljö­vänliga beslut i sin vardag. Du hittar den på Vetlanda kommuns hemsida.


Så blir ditt liv mer klimatsmart - några konkreta tips:

  • Ifrågasätt din konsumtion av varor och tjänster.
  • Välj kollektivtrafik där det är möjligt.
  • Hyr eller leasa bil för sällanresor, som till exempel Njudung energis bilpool..
  • Se över inomhustemperaturen. Byt termostat i dina vattenburna element, livslängden för en termostat är cirka 15 år.
  • Sätt i motorvärmare i bilen, men låt den inte stå på hela natten.
  • Se över din ventilation för att kunna återvinna värmen ur frånluften.