Nya köket får vänta till förmån för undervisning

Flytten till ny restaurang ser ut att dröja cirka en månad, men undervisningen ska inte påverkas. Det är förutsättningarna som togs upp när nybyggnationen av Withalaskolan diskuterades under onsdagen.

Den nya byggnaden vid Withalaskolan

Den nya skolan börjar ta form, men kök och restaurang får vänta medan övriga lokaler färdigställs.

Anslutningarna mellan Withalaskolans huskroppar är inte helt färdiga på grund av oförutsedda upptäckter i de befintliga byggnaderna. Det innebär att tekniska kontoret och generalentreprenören Brantås Bygg har valt att prioritera det arbetet framför det nya köket och restaurangen fram till slutbesiktningen i december.

– Tanken är att slutbesiktningen ska ske mellan den 16 och 18 december. Då ska alla delar utom köket och restaurangen besiktigas, berättar Mia Ritz som är byggprojektledare.

Övriga delar av det invändiga arbetet ligger i fas. Interiör som trapphus och andra utrymmen ser ut att bli klara i tid, precis som lektionssalar och undervisningsutrymmen. Det innebär att skolan ska kunna bedriva sin verksamhet i de nya lokalerna efter årsskiftet.

– Just nu prioriterar vi lektionssalarna för att undervisningen inte ska bli störd. Det innebär att installationen av det nya köket och restaurangen får vänta några veckor och det befintliga köket får användas under den tiden, säger Mia Ritz.

Planen är nu att restaurangen och köket i den nya byggnaden ska besiktigas vecka 3. Efter det kan måltidsservice börja flytta in möbler, tömma utrustningen i det befintliga köket och sen vara igång fullt ut i nya och fräscha lokaler när eleverna kommer tillbaka efter sportlovet.

– Den befintliga restaurangen och köket finns ju kvar, så vi får ha dem i drift tills de nya lokalerna är inflyttningsklara.

Magnus Maars är rektor på Withalaskolan och är inte oroad över beskedet om förseningen.

– Vi kommer behöva äta på samma ställe i några veckor till, men det ska inte påverka undervisningen och det är det viktiga för vår verksamhet i skolan, säger han.

Befintliga delar ska rustas upp

När skolverksamheten har flyttat in i den nya byggnaden börjar tömningen av C-huset, för där ska det nämligen renoveras. Därefter är det dags för B-huset och så småningom ska hela skolan renoveras. Allting sker under en treårsperiod där nybyggnationen är inräknad.

När den befintliga restaurangen och köket försvinner blir det i stället matsal för personalen, men i samband med att eleverna får vänta med sin nya restaurang får också personalen vänta med att flytta sin. I nuläget har personalen sin matsal i anslutning till personalrummet i det klassiska vita B-huset. Med anledning av att matsalsflytten får vänta får även renoveringen av B-huset vänta fram till sportlovet. Denna försening är dock inget som ska påverka projektets slutdatum.