Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Tyck till om FÖP, fördjupad översiktsplan

Under 2018 var den fördjupade översiktsplanen ute på samråd och det var många som hörde av sig och tyckte till. Nu är det dags för granskning av förslaget.

Bild över Mellangården med Himlabackarna i bakgrunden

Förslaget till fördjupad översiktsplan (FÖP) sträcker sig mot 2040 och syftet är att visa hur Vetlanda stad med omgivning ska utvecklas. Var kan och bör vi bygga, var behövs nya vägar och cykelbanor och hur ser vi på utvecklingen av grönytor och rekreationsområden?

Här finns angivet var och hur nya samt befintliga bostadsområden, verksamhetsområden och naturområden kan komma att utvecklas. Samråd om planförslaget genomfördes under 2018.

Ett reviderat förslag med miljökonsekvensbeskrivning ställs nu ut för granskning mellan 7 oktober och 18 november 2019. På grund av tekniska problem med webbmaterialet förlängs utställningstiden för planförslaget. Det innebär att sista dag för att lämna in synpunkter är 2 december 2019. En samrådsredogörelse som redovisar inkomna synpunkter från samrådet finns tillgänglig för granskning.

Vill du tycka till eller läsa mer om planen? Det kan du göra på kommun.vetlanda.se/fop. Där kan du tycka till och hitta mer information.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500