Taxor för hemsjuk­vård höjs

Avgiften för hemsjuk­vård höjs till 400 kronor i månaden från och med årsskiftet. Samtidigt höjs avgiften för enstaka besök till 200 kronor.

Sjuksköterska tar puls på patient

Hemsjukvården föreslås få nya taxor från årsskiftet.

Hemsjukvård är till för personer som på grund av sjukdom eller funktions­nedsättning får hälso- och sjukvård i hemmet, det kan vara under både korta och längre perioder. Inom hemsjukvården arbetar bland annat sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Den som har regelbundna besök av hemsjuk­vården betalar för detta 300 kronor i månaden. Enstaka besök, som exempelvis förskrivning eller utprovning av hjälpmedel, kostar i dag 150 kronor.

Vård- och omsorgs­nämnden föreslår nu kommunfull­mäktige att höja taxorna något.

– Vi tycker att det kan vara relevant med tanke på att tyngden i den kommunala hälso- och sjukvården ökar. De flesta kommuner på Höglandet tar ut en avgift och vi ligger ungefär i mitten av det spannet om man jämför med våra grann­kommuner, säger ordförande Anders Bengtsson (M).

Hur avgifts­höjningen påverkar nämndens ekonomi är dock oklart. Hemsjuk­vården ingår i maxtaxan för äldre­omsorgen som ligger på cirka 2 200 kronor i månaden.