Vilan kan omvandlas till senior­boende

Vilan avvecklas som särskilt boende när nya Tomas­gården tas i bruk. Vård- och omsorgs­nämnden har påtalat för Witalabostäder att Vilan är lämpligt som seniorboende.

Exteriör bild på Vilan

Vilan är ett bra boende för äldre, men är är inte lämpat för personer med demens eller omfattande vårdbehov menar nämnden som gärna ser att huset görs om till seniorboende.

När beslutet togs att bygga ut Tomas­gården med 36 nya platser i särskilt boende var en av förutsättningarna att närliggande äldreboendet Vilan skulle avvecklas då lokalerna där inte är anpassade efter dagens krav på äldreboende. Nu vill nämnden att fullmäktige tar det formella beslutet om avveckling.

– Alla som har ett beslut om särskilt boende på Vilan kommer att erbjudas en plats på Tomas­gården, säger ordförande Anders Bengtsson (M).

Väljer man att tacka nej har man rätt att bo kvar på Vilan och få sina omsorgs­behov tillgodosedda genom hemtjänst­insatser.

Vilan byggdes ursprungligen som ett service­boende och har idag 32 platser i särskilt boende och åtta lägenheter för äldre utan bistånds­beslut.

– Vilan är ett bra boende för äldre, men är inte lämpat för personer med demens eller omfattande vård­behov, säger Bengtsson.

Vård- och omsorgs­nämnden har påtalat för Witala­bostäder möjligheten att omvandla Vilan till seniorboende.

– Det är inte vi som tar det beslutet, men vi har fått positiva signaler, säger Bengtsson.