Personal­brist orsakar ned­skärningar på Bad & Gym

Med start måndagen den 23 september drar Bad & Gym, med anläggningar i både Vetlanda och Myresjö, ner på verksam­heten. Ned­dragningarna sker som en följd av personal­brist.

En badanka sitter vid bassängkanten

Under en kort tid har flera anställda på Bad & Gym tagit tjänstledigt, sjukskrivits eller gått på föräldraledighet. Tyvärr har detta resulterat i att Bad & Gym måste dra ner på sin verksamhet tillsvidare.

– Normalt sett är det tolv heltidsanställda på Bad & Gym och vi kan inte bedriva full verksamhet med en halverad personalstyrka. Vi måste tänka på att inte slita ut dem som är kvar, så att det inte ska bli värre på sikt, säger badhuschefen Mia Hillström.

Enligt kultur- och fritidschef Stewe Jonsson finns det inga tecken på att personalbristen beror på något annat än olyckliga omständigheter och tillfälligheter.

– Min uppfattning är att personalen har trivts bra. Och sen vi tog över har vi höjt lönenivån så att den ligger i linje med resten av länet. Det gjorde den inte när vi tog över, säger han.

Brist på badmästare

Mia Hillström berättar att det är sju tjänster som saknas i nuläget, i en bransch hon beskriver som svårrekryterad. Det finns en tydlig brist på utbildad och kvalificerad personal och Bad & Gym har under en tid sökt ny personal utan framgång.

– Tidigare hade vi en badmästarutbildning för alla som gick ut barn- och fritidsprogrammet, men sedan det lades ner finns det inga utbildningar i närheten. Det var en utbildning på gång på Jönköping University, men den ställdes in när det inte kom in tillräckligt med ansökningar, säger Mia Hillström.

Från Bad & Gyms sida gäller det nu att söka efter människor som har ett intresse av att jobba med sådana här verksamheter och sedan erbjuda en intensivutbildning.

– Alla våra anställda ska vara badmästare och ha kompetens inom till exempel livräddning och simskolepedagogik, berättar Mia.

Stewe Jonsson är tydlig med att neddragningarna inte har något med besparingar att göra, utan tvärtom är en ekonomisk belastning för verksamheten som nu måste kompensera sina kunder.

– Vi ska sätta oss i veckan och gå igenom hur vi kan kompensera alla som tränar och badar hos oss. Vi har redan fått kompensera för två månader efter sommarens legionellautbrott, säger han.

Personal är på väg

För att kunna täcka upp en liten del har kultur- och fritidsförvaltningen fått tag i personal från Sävsjö kommun som inte jobbar full tid. De kommer gå in i Vetlanda kommuns verksamhet och på så vis få en ökad sysselsättningsgrad. Inom kort väntas också ordinarie personal vara på väg tillbaka.

– Under vecka 44 kommer tre medarbetare in, två nygamla ansikten och en som kommer tillbaka från sjukskrivning, avslutar Mia Hillström.

Så påverkar det dig som kund

  • Både Myresjö simhalls och Vetlanda badhus öppettider är ändrade och går att se på Bad & Gyms hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Alla organiserade pass i Vetlanda badhus kommer att ställas in tillsvidare.
  • Organiserade pass i Myresjö fortsätter som vanligt.
  • Bassängerna är öppna under gällande öppettider för dig som vill träna på egen hand.
  • Gym- och relaxverksamhet är öppen men med uppdaterade öppettider.
  • Du som har tagg till gymmen kan använda denna precis som vanligt.
  • Du som vill ha en tagg för att kunna gå in på gymmet utanför gällande öppettider är välkommen att hämta en i receptionen på Vetlanda badhus eller Myresjö simhall.