Nu skapar vi framtidens bibliotek

Ett bibliotek för alla med plats för utställningar, bokklubbar och bokcirklar, aktiviteter för både barn och vuxna, livliga zoner och tysta zoner. En kreativ plats där du som besökare kan låna böcker både fysiskt och digitalt. Vetlanda bibliotek ska göras om för att möta framtidens behov. Runt 2022-2023 slår vi upp portarna.

Hernings bibliotek i Danmark och deras barnavdelning

Barnavdelningen på Hernings bibliotek i Danmark som har varit en av inspirationskällorna.

Biblioteket i Vetlanda är en viktig mötesplats för många kommunbor. Nu vill vi bli ännu bättre för att kunna möta behoven och samtidigt locka nya besökare. Det handlar om förändrade arbetssätt och ökad digitalisering men också om den fysiska miljön. Vetlanda bibliotek, som invigdes 1984 och som genomgått mycket små förändringar sedan dess, kommer som en del i detta att genomgå en totalrenovering.

- För oss är det viktigt att kunna erbjuda en inspirerande och tilltalande miljö för ännu fler. Vi vill också erbjuda aktiviteter som möter behovet och önskemålen från våra besökare. Biblioteket är en naturlig del av närsamhället, säger bibliotekschef Anette Lundgren.

De nya lokalerna ska anpassas för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsvariation, vilket kan vara alltifrån belysning till planeringen av lokalytan. Det kommer att finnas tysta läsplatser och det finns också planer på bland annat en liten scen för författarframträdanden och en ny tidskriftsdel. Tanken är att biblioteket ska vara en plats där du både kan hitta lugnet och kreativiteten.

- När det kommer barnfamiljer till biblioteket så ska man kunna vara där en lite längre stund.

För att hämta inspiration till förändringen har kultur- och fritidsförvaltningens personal gjort en rad studiebesök, bland annat i Huskvarna, Värnamo och Göteborg som nyligen byggt om sina bibliotek. Man har också besökt danska Herning samt London för att samla idéer från bibliotek som satsat både på nya lokaler, hittat nya samverkanspartners och hittat former för att nå fler besökare i alla åldrar. Studiebesöken finansieras med pengar från Statens kulturråd som har öronmärkts till en förstudie för att förbättra biblioteksverksamheten.

- I Huskvarna har man gjort en avdelning med feelgood-böcker. Vi gjorde direkt en sådan avdelning hos oss, som blivit mycket uppskattad av våra besökare, säger Anette Lundgren som ett exempel på vad man tagit med sig konkret från studiebesöken.

- Vi har en checklista kring vad vi tittar på. Vissa idéer kan vi kopiera rakt av, andra har sått frön som vi kan ta med oss och utveckla så att det passar Vetlanda. Det handlar också om att tänka framåt kring hur behoven kommer att se ut och givetvis kommer vi att fånga önskemål och synpunkter från våra besökare, säger Anette.

Renoveringen är tänkt att påbörjas 2022-2023.