Stölder på äldreboende

Sju boende på Kvarngården har blivit av med pengar i sina lägenheter. Stölderna är polisanmälda av kommunen.

Kvarngården i Vetlanda kommun

Det var vid en kontroll i början på juni som kommunen upptäckte att en person på Kvarngården blivit av med pengar i sin lägenhet. Vid ytterligare en kontroll i förra veckan uppdagades fler stölder. Totalt är sju personer drabbade och de har blivit av med allt från 100 till 2 000 kronor.

– Det är naturligtvis beklagligt när sådant här uppdagas och speciellt på ett boende där man ska känna sig trygg, säger Joakim Hedström som är funktionschef och ansvarig för kommunens äldreboenden.

Alla anhöriga till de drabbade är informerade och ett par av dessa kommer att polisanmäla stölderna.

– Normalt sett så är det de drabbade som polisanmäler men i detta fall, när så många är drabbade, väljer vi som kommun att också göra en anmälan, säger Joakim Hedström.

Värdeskåp i alla lägenheter

– Vi har tydliga rutiner för hur personalen ska hantera våra boendes pengar och det är något som all personal informeras om. Direkt när stölderna uppdagades gick vi igenom rutinen igen. Vi skickade också ut den till alla anhöriga, säger Joakim Hedström.

De som bor på Kvarngården har värdeskåp i sina lägenheter. Kontanter och andra värdesaker förvaras inlåsta i skåpen och det är personalen som har tillgång till nyckel.

Nycklar till alla värdeskåp förvaras i ett separat nyckelskåp. När en boende har behov av kontakter så ”kvitterar” personalen ut nyckeln till dennes värdeskåp och ger sedan personen de pengar den har behov av. Allt innehåll i värdeskåpen dokumenteras.

– Vi har uppmärksammat att vårt befintliga nyckelskåp har brister, säger Joakim Hedström. Vi saknar exempelvis spårbarhet kring nyckelutlämningen. Av den anledningen har vi beställt ett nytt skåp. Med ett nytt skåp har vi möjlighet att se vem som hämtar ut en nyckel, när den hämtas ut och till vilket boende som nyckeln gäller.

Fram till dess att det nya skåpet är på plats så har alla befintliga nycklar till värdeskåpen samlats in och förvaras hos chefen för boendet.

Minska kontanthanteringen

– Vi vill minska behovet av kontanter på boendet. Av den anledningen kan vi fakturera besök hos frisör och fotvårdsspecialist och på sikt även aktiveringen. Detta underlättar för våra boende och deras anhöriga och gör att risken för stölder minimeras.

På den obligatoriska frågan om hur man säkerställer att detta inte händer igen svarar Joakim Hedström:

– Vi har gjort de åtgärder vi anser rimliga för att minimera risken. Det är dock omöjligt att förhindra att stölder inträffar. Vi har med människor att göra och de flesta är ärliga, men tyvärr inte alla.