Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Förskoleupphandling i Björköby avbruten

Vetlanda kommun har avbrutit upphandlingen för om- och tillbyggnad av Björköby förskola. Anledningen är att inkomna anbud överskrider budget.

Lindens förskola i Björköby

Förskolan med tillhörande kök i Björköby ska byggas om och till. Planen har varit att lokalerna skulle stå klara till november 2020 – en plan som kommer bli försenad.

– Inkomna anbud är för dyra i förhållande till den beslutade budgeten. Vi har haft en dialog med politiken och beslutat avbryta upphandlingen, säger Joakim Öhman som är fastighetschef.

Berör flera verksamheter

Projektet behöver mer pengar för att kunna gå vidare. Det är flera kommunala verksamheter som berörs av att projektet skjuts upp, däribland tekniska kontoret, måltidsservice och självklart barn- och utbildningsförvaltningen. Tanken är att tekniska kontoret och barn- och utbildningsförvaltningen ska gå ihop och göra en gemensam tjänsteskrivelse till politiken.

– Vi kommer att genomföra en ny upphandling så fort vi kan få beslut om ytterligare investeringspengar. Men det kan ske tidigast på kommunfullmäktige i september. Förutsatt att det går som vi tänkt räknar vi med att kunna vara klara till juni 2021 i stället, berättar Joakim Öhman.

Träffades under torsdagen

Under torsdagen träffades tekniska kontoret och barn- och utbildningsförvaltningen för att diskutera konsekvenser av förseningen. Det var ett möte där fokus tydligt låg på att försöka hitta de bästa lösningarna för barn och personal på Björköby förskola.

– Vi har samma behov idag som när beslutet först togs om att genomföra det här projektet, så det är svårt att se någon annan lösning än att fortsätta med den planerade byggnationen, säger Ingela Nyberg som är verksamhetschef för förskolan.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500