Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Habiliterings­ersättningen höjs genom engångs­belopp

Vård- och omsorgs­nämnden har beslutat att höja habiliterings­ersättningen. I slutet av december i år får varje deltagare 1 000 kronor extra genom ett engångs­belopp. Höjningen finansieras genom stats­bidrag.

Person i permobil på väg in genom dörr

Målsättningen från nämndens sida är fortsätta med liknande lösningar så länge det riktade statsbidraget finns.

Möjligheten att ansöka om stats­bidrag för att införa, bibehålla eller höja ersättningen för de invånare med funktions­hinder som deltar i olika former av habilitering har funnits sedan 2018. Men Vetlanda kommun har tidigare avstått från att söka pengarna.

– Anledningen är att det varit oklart hur länge bidraget kommer att finnas kvar, säger vård- och omsorgs­nämndens ordförande Anders Bengtsson (M).

Men nu har nämnden tänkt om. Efter att ha diskuterat ett förslag om att höja habiliterings­ersättningen med medel från resultat­enhetens vinst har man nu landat i att delvis finansiera en tillfällig höjning genom att söka stats­bidraget.

– Vi kommer att ge ett engångsbelopp till varje deltagare med 1 000 kronor vid årsskiftet. Det känns som ett lämpligt sätt att använda bidraget under den tid som det är möjligt att erhålla statsbidrag. Genom att skjuta till pengar från resultat­enhetens vinst omfattas samtliga deltagare i daglig verksamhet och sysselsättning av engångs­beloppet, säger Bengtsson.

Målsättningen från nämndens sida är fortsätta med liknande lösningar så länge det riktade stats­bidraget finns.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500