Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Tänt var det i Himlabackarna 3

Torsdagen den 13 juni 2019 var datumet för den första sprängningen vid Himlabackarnas tredje etapp. Det var inte tal om något första spadtag, men för den sakens skulle kunde ingen påstå att det var för lite action.

Kommunalrådet Henrik Tvarnö fick smälla igång Himlabackarnas tredje etapp medan sprängarbetsledaren Nils Berg övervakade situationen. Sprängningen och krossningen kommer nu att fortsätta fram till årsskiftet medan tekniska kontoret påbörjar anläggningen av de första tjugo tomterna.

– Det första tjugotalet tomter kommer att vara färdiga någon gång efter semestern, berättar Pär-Olof Högstedt som är mark- och exploateringschef på tekniska kontoret.

I samband med det första tomtsläppet kommer alla i tomtkön att kallas till ett möte där tekniska kontoret kollar av läget bland intressenterna.

– Vi vill se hur stort det riktiga intresset är och hur många som har planer på att bygga hus. Utefter den informationen fortsätter vi anläggandet av resterande tomter, säger Pär-Olof.

Stort tryck i tomtkön

Totalt finns det planer på ett 70-tal tomter på Himlabackarna 3, men i tomtkön är det redan övertryck.

– Vi har närmare 90 personer i tomtkön, så det är ett stort intresse.

Inte bara enfamiljshus

I Himlabackarnas tredje etapp är också två olika markområden avsedda för flerbostadshus. Det kan röra sig om radhus, kedjehus eller parhus. Totalt rör det sig här om ett 50-tal lägenheter, vilka tillsammans med villatomterna innebär 120 nya bostäder i Vetlanda.

– Det blir ett sådant område på vardera sida av Värnevägen som löper genom Himlabackarna.

– Vi kommer att vända oss till bostadsföretag som får vara med i en markanvisningstävling. Först kommer fyra företag att gå vidare, innan två stycken väljs ut som får vara med och bygga ut dessa områden, avslutar Pär-Olof.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500