Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Vakanser och kommunikations­missar bakom avvikelser

Under 2018 rapporterades drygt 240 avvikelser inom vård- och omsorgs­förvaltningens verksamheter. En stor del rör vakanser där personal inom hemtjänsten fått planera om sina scheman med kort varsel.

Personal skjuter rullstol framför sig.

Vård- och omsorgsnämnden tog nyligen del av förvaltningens avvikelserapportering för 2018.

Systemet med avvikelse­rapportering är en del av vård- och omsorgs­förvaltningens kvalitets­arbete och finns till för att eventuella missförhållanden ska kunna rättas till men också för att verksamheterna ska ha möjlighet att utvecklas och förbättras. Personalen rapporterar själva in avvikelser i ett webbformulär efter att först ha informerat aktuell chef.

– Hela tanken är att vi ska kunna titta över våra rutiner och på så sätt få en lärande organisation, säger Anders Bengtsson (M) ordförande i vård- och omsorgs­nämnden som tog del av årsrapporten på sitt senaste sammanträde.

Fått planera om

Under 2018 rapporterades 243 avvikelser, flest i mars och november. 35 ärenden är lex Sarahavvikelser. En majoritet av avvikelse­rapporterna, 107 stycken, berör hemtjänsten och handlar i huvudsak om vakanser som gjort att tjänstgörande personal fått planera om sina dagsscheman.

– Det är relaterat till att vi har svårt att rekrytera personal. För brukarna har det inneburit att vissa service­insatser ibland skjutits fram någon dag, säger Bengtsson.

– Det är viktigt att alla sådana tillfällen samlas ihop så att det finns möjlighet att exempelvis titta på schema­läggningen för att se om det går att göra några förändringar där.

Brister i kommunikationen mellan olika personal­grupper är en annan återkommande orsak bakom avvikelserna. Det kan handla om att information saknas eller att det blir något missförstånd exempelvis när en brukare byter boende eller flyttas över från hälso- och sjukvården. För att minimera detta jobbar vård- och omsorgs­förvaltningen på flera olika fronter, bland annat genom åtgärder i form av it-stöd men också utbildnings­insatser och uppdaterade rutiner.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500