Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Budgeten inför 2020 blir oförändrad

Ett tillskott för att täcka ökade löne­kostnader och en buffert för oförutsedda kostnader kopplat till personlig assistans och externa placeringar. I övrigt behålls samma budget som 2019. Det innebär att den kommunala kostymen nu måste krympas.

– Vi måste jobba smartare, säger kommunal­råden Henrik Tvarnö (S), Carina Bardh (M) och Dan Ljungström (C).

Dan Ljungström, Carina Bardh och Henrik Tvarnö vid blommande rabatter framför stadshuset.

Kommunalråden Dan Ljungström (C), Carina Bardh (M) och Henrik Tvarnö (S) menar att det krävs nytänk och flexibilitet för att göra effektiviseringar som är långsiktigt hållbara.

I budget­arbetet inför 2020 är majoriteten överens om att huvud­fokus ska ligga på effektiviseringar. Kostnaderna måste minska med cirka 35 miljoner kronor, vilket motsvarar 60-70 tjänster.

– Vi vill vara tydliga med att alla måste hjälpas åt med detta. Vi måste bli färre människor i organisationen och det kan vi bli genom att jobba smartare utan att för den skull sänka ambitionen. Alla medarbetare måste tänka till kring hur man kan göra för att lösa uppgiften på ett effektivare sätt. Vi kan inte fortsätta att göra av med mer pengar än vi får in, det behövs ett nytänk, nya strategier och flexibilitet, säger Henrik Tvarnö.

– Det handlar om att jobba på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Att samarbeta mer både inom kommunen och med andra kommuner, använda sig av civilsamhälle, föreningsliv, studieförbunden och jobba mer tillsammans med näringslivet. Vi politiker kan inte, och ska inte, gå in och detaljstyra utan vi sätter ramar och mål, det krävs hundraprocentigt kommitment från chefer och ledare på alla nivåer för att hitta nya arbetssätt, metoder och förändrings­modeller. Nu är det skarpt läge, säger Carina Bardh.

Ökad digitalisering

De lyfter fram ökad digitalisering och organisatoriska förändringar som exempel, liksom att jaga de tidstjuvar som förekommer i verksamheterna idag.

– Även politiken kan effektiviseras genom att vi exempelvis tittar över grupper och mötes­former. Redan i dag ställer vi in möten när det är få ärenden, säger Dan Ljungström.

– Vi måste också tänka oss för och inte begära stora utredningar här och där som är väldigt tids­krävande för personalen, säger Tvarnö.

Omkring 42,5 miljoner kronor skjuts till inför 2020 för att klara ökade lönekostnader. Det skapas också en central reserv på 15 miljoner kronor som öronmärks för riktade insatser inom LSS och externa placeringar för att underlätta oförutsedda kostnader för vård- och omsorgs­nämnden respektive socialnämnden.

Investeringar enligt plan

På investerings­sidan väljer man att fortsätta ligga på en hög nivå vilket innebär att tidigare aviserade satsningar fortskrider enligt plan, däribland högstadie­skolorna, nya Tomasgården, flytten av fritids­gården, ny förskola och LSS-boende på Himlabackarna. Samtidigt görs en satsning på underhållet av bland annat skol­byggnader.

– Vi måste våga satsa framåt för att kunna växa och utvecklas. Det går inte att lägga en död hand över allting om vi vill fortsätta att vara en levande och attraktiv kommun. Samtidigt ger investeringar i exempelvis underhåll en besparing i driften på sikt, säger Dan Ljungström.

Budgeten för 2020 kommer att tas upp och avgöras av kommun­fullmäktige 19 juni där även oppositionens motförslag kommer att behandlas.

Hur kommer detta att påverka kommuninvånarna?

– Detta handlar om att vi tar ansvar för ekonomin och för våra medborgares pengar. Det är klart att det kommer att märkas att vi blir färre personal, men vi kommer även i fortsättningen ha en väldigt bra verksamhet. Vi har trots allt cirka två miljarder kronor och dem kan vi använda till mycket om vi gör det på ett klokt sätt, säger Tvarnö.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500