Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Nya riktlinjer för bistånds­bedömning införs

Matvaror ska köpas online så att hemtjänstpersonalen kan hämta färdigpackade kassar istället för att lägga tid på butiks­besök. Det är en av förändringarna när nya riktlinjer för bistånds­bedömning införs.

En äldre person med larm på armen.

Hemtjänstpersonalen ska kunna ägna sig åt uppgifter kopplade till deras kompetens. Därför inför vård- och omsorgsnämnden onlineköp för dagligvaror.

Vård- och omsorgs­nämnden har tagit beslut om nya riktlinjer för bistånds­bedömning inom äldreomsorgen att få en större tydlighet kring lagstiftningen, stöd och vägledning till de som arbetar med bistånd och en mer enhetlig handläggning.

– Detta gör att reglerna blir tydligare, det blir inte så stort tolknings­utrymme, säger nämndens ordförande Anders Bengtsson (M).

Riktlinjerna uppdateras regelbundet, senast de omarbetades var 2015. De nya riktlinjerna är mer restriktiva men Anders Bengtsson poängterar att det alltid är den enskildes individuella behov som avgör varje bedömning.

Städ var tredje vecka

De nya riktlinjerna innebär bland annat att städning som en service­insats via hemtjänsten ska göras var tredje vecka istället för varannan. Avlösning i hemmet, där en anhörig som vårdar exempelvis en demenssjuk närstående får avlastning för att kunna uträtta ärenden eller delta i aktiviteter utanför hemmet, minskas från 20 timmar till 12 timmar per månad.

– Vi ser att det inte finns så många som använder sig av 20 timmar idag, säger Anders Bengtsson.

Kompetens används rätt

En annan förändring är att den tid som hemtjänst­personalen lägger på inköp av mat och daglig­varor ska minska genom onlineköp.

– Då kan personalen hämta färdig­packade kassar åt brukarna istället för att lägga tid på att gå i butiken och plocka varor. Det blir också effektivare när man kan hämta kassar åt flera samtidigt, säger Anders Bengtsson som menar att detta frigör tid till andra insatser.

– Eftersom vi har svårt att få tag i personal med kompetens gäller det att använda dem vi har till rätt saker, säger han.

Enligt Anders Bengtsson är nästa steg att se över riktlinjerna för bistånds­bedömning inom funktionshinder­omsorgen.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500