Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Helt ny måltidspolicy har engagerat många

Klimatsmart och hållbart är några av ledstjärnorna i den måltids­policy som hela måltidsservice, från administrativ personal och ledning till kockar och köks­biträden, varit med och tagit fram.

Mat i serveringsfat med kockar i bakgrunden.

Personalen inom måltidsservice har varit engagerad i att ta fram den nya måltidspolicyn, bland annat genom att delta i en workshop.

Under onsdagen klubbades en ny måltids­policy igenom i kommun­fullmäktige. Ett dokument som beskriver kommunens målsättning för alla matgäster i förskola, skola, vård och omsorg. Det är ett verktyg för de som jobbar i verksamheterna.

Policyn bygger på Livsmedels­verkets rekommendationer och enkelt kan man säga att det handlar om bra mat av bra råvaror som serveras i en bra miljö.

– Alla som äter hos oss ska känna en trygghet i att måltiderna har rätt näringsinnehåll och att råvaror, måltidsmiljö och livsmedels­hygien håller hög kvalitet, säger kostchef Lena Ottosson.

Att grundlägga goda matvanor och stimulera matlust är en annan viktig aspekt. Klimatsmart och hållbart har också fått ta plats i policyn.

– Att prata om klimat­smart är ett vidare begrepp. Exempelvis ska kommunen verka för upphandlings­sätt som möjliggör inköp av närodlade och närproducerade produkter. Det handlar också om att jobba aktivt för att minska mat­svinnet och få bort hälso­farliga plaster ur köken, säger Lena Ottosson.

Workshop med personal

Hela måltids­service har varit inblandad i att ta fram policyn. Runt 140 personal som arbetar i våra olika kök samlades i en workshop för att fundera, formulera om och tycka till innan förslaget skickades ut på remiss till barn- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kommunala pensionärsrådet och upphandlings­avdelningen. Enligt Lena Ottosson är det ett engagemang som betytt mycket.

– Måltids­policyn ska vara ett dokument som alla kan stå för och känna sig delaktiga i. Det känns skönt att vi kunnat göra detta tillsammans och att det nu finns en gemensam policy, säger hon.

Någon gemensam måltidspolicy för måltids­service har inte funnits tidigare och Lena Ottosson menar att det medför en likvärdighet när verksamheterna kan jobba utefter samma policy.

Ta fram handlingsplaner

Nästa steg är att i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen respektive vård- och omsorgsförvaltningen ta fram handlingsplaner som förklarar hur vi ska gå tillväga för att nå målen i den nya måltids­policyn.

– Då kommer vi att titta mer på detaljer och hur vi kan jobba tillsammans kring dem. Det kan exempelvis handla om hur vi kan förbättra mellan­målen inom äldre­omsorgen eller hur vi får barn och elever i förskolan och skolan att äta mer grönt. Det är ett arbete som kommer att styras utifrån de behov vi ser och som ska påbörjas inom den närmsta tiden, säger Lena Ottosson.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500