Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Flerspråkiga föräldrar utbildas om skolan

Genom ökad förståelse hos föräldrarna kring den svenska skolan och hur den fungerar ska flerspråkiga elever få större möjligheter att nå kunskapskraven. Nu drar en pilotomgång av Föräldralyftet snart igång på Navet.

Barn ritar, pennor i förgrunden.

Föräldralyftet vänder sig till föräldrar med barn i alla åldrar, från förskola till gymnasiet. Under utbildningen varvas information med samtal och diskussion.

Utbildningen är en del i projektet ”Riktade insatser för ny­anländas lärande” som finansieras av pengar från Skol­verket.

– Föräldralyftet handlar om att stärka vårdnads­havarens roll så att de känner en större del­aktighet i sina barns skolgång. Det kan exempelvis vara att man känner till och förstår hur man kan kommunicera via kanaler som V-klass men även föräldra­möten och andra informations­möten, säger Anna Karlsson, rektor på Navet.

– Förhoppningen är att det ska leda till att eleverna får större möjligheter att nå kunskaps­kraven. Vi vet ju sedan tidigare, vilket även forskning visat, att delaktiga föräldrar har stor betydelse för alla elever att lyckas i skolan.

Allt kring skolan

På Föräldra­lyftet får deltagarna information kring allt som har med skolans värld att göra, från förskola till gymnasiet. Det kan handla om exempelvis värde­grund, betygs­system eller mer vardagliga, praktiska frågor.

– Vår skol­organisation och de strukturer som finns där skiljer sig från många andra länder. Sen har det inte så stor betydelse från vilket land man kommer, säger Anna Karlsson.

För att skapa en delaktighet hos kurs­deltagarna kommer grupperna att vara i storleks­ordningen 10-15 personer.

– Vi vill att det ska finnas möjlighet till samtal och diskussion, att det inte bara blir information, säger Anna Karlsson.

Testomgång först

Föräldra­lyftet genomförs som en utbildnings­serie med fem träffar där varje träff är cirka två timmar. Utbildar gör Harald Hofsö som till vardags är lärare på Navet. Erbjudande om att delta har gått ut till elever på SFI som har barn i förskole- och skolålder.

– Vi kör en test­omgång nu med start 14 maj för att se om det är en lagom nivå. Sen kommer vi att gå ut i augusti för att nå fler föräldrar, både genom inbjudan och personliga kontakter. Faller det väl ut kan det i förlängningen bli aktuellt med fler grupper, men i första hand vänder vi oss mot flerspråkiga föräldrar, säger Anna Karlsson.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500