Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Kommunen häver avtal med Nässjö bygg

På måndagen hävde Vetlanda kommun avtalet med Nässjö bygg när det gäller om- och tillbyggnad av Mogärdeskolan. Tidsplanen har inte kunnat hållas och nu kommer kommunen att kräva skadestånd av företaget.

Mogärdeskolan i Vetlanda

Arbetet med att bygga om Mogärdeskolan har pågått under en längre tid.

Datumet för slutbesiktning har flyttats fram under våren.

- Under årets första månader har alla inblandade jobbat mot en tidplan som innebar en slutbesiktning av nybyggnationen den 4 april i år. Tidsplanen såg ut att hålla fram tills för några veckor sedan, när materielleveranser uteblev och arbetet stannade av, säger fastighetschef Joakim Öhman.

Ingen annan lösning

En ny tidplan med färdigställandedatum den 25 april lämnades av entreprenören, men inte heller denna tidplan höll. Kommunen har de senaste veckorna försökt få tag på entreprenören för en dialog om fortsättningen, utan att få någon återkoppling. Därför skickades nyligen ett brev till entreprenören med krav på svar senast 26 april. Även detta svar uteblev, vilket gör att kommunen nu väljer att häva entreprenaden.

- Vi ser ingen annan lösning. Vårt största fokus nu är att få nybyggnationen klar, säger Joakim Öhman.

Han konstaterar att arbetet som utförts är av mycket god kvalitet, både vad gäller byggentreprenör och underentreprenörer.

- Det har gjorts löpande besiktningar under projektets gång. Vi har också haft en löpande dialog med alla inblandade för att vi ska kunna ta beslut utifrån en helhetsbild med hänsyn till bland annat tid, ekonomi och arbetsmiljö. Trots stora förseningar har det därför inte varit aktuellt med en hävning, men nu gör vi bedömningen att det är det bästa för projektet, säger Öhman.

Gå vidare och kräva skadestånd

Med stöd av entreprenadavtalet, som innebar en garanti att projektet skulle fullgöras, kommer nu Vetlanda kommun att gå vidare och kräva skadestånd av Nässjö bygg. Utöver fullgörandegarantin på nästan sex miljoner kronor väljer kommunen att hålla inne betalningar på cirka sju miljoner kronor på fakturor för redan utförda arbeten. Detta med anledning av förseningsvitet och övriga kontraktsbrott som bedöms föreligga.

Arbetet med att hitta en lösning för att gå vidare med nybyggnationen av Mogärdeskolan har nu påbörjats.

- Först måste vi avvakta den juridiska processen. Vi får inte inleda diskussioner med andra entreprenörer innan avtalet är hävt. Vi kommer också att behöva ha en dialog med alla andra inblandade, som underentreprenörer, sen får vi se var vi landar efter det, säger Joakim Öhman som räknar med att nästa steg, renoveringen av Mogärdeskolan, kommer att bli förskjuten.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500