Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Dagliga verksamheter kan slås ihop

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om flera olika åtgärder för att minska kostnaderna. Mogärde ska bli ett renodlat seniorboende, dagliga verksamheterna inom funktionshinderomsorgen ses över och det årliga stödet till dagcentralen i Bäckaby dras in.

Exteriörbild Mogärde seniorboende

Mogärde går över till att bli ett renodlat seniorboende vilket minskar kostnaderna för nattpersonal.

Prognosen visar på ett fortsatt kämpigt ekonomiskt läge för vård- och omsorgsnämnden med ett underskott på drygt 13 miljoner kronor. Nu planeras förändringar som innebär miljonbesparingar årligen.

­– Det är rimliga åtgärder som vi ser det. Visst kommer det att påverka, men vi kommer ändå att ha en fortsatt bra och kvalitativ verksamhet, säger nämndordförande Anders Bengtsson (M).

Verksamhet effektiviseras

En av förändringarna berör funktionshinderomsorgen där förvaltningen har fått i uppdrag att se över hur den dagliga verksamheten kan effektiviseras. Idag finns fyra enheter i daglig verksamhet, ambitionen är att minska dessa till tre. Det skulle innebära att alla personer som deltar i daglig verksamhet idag kan fortsätta att göra det, men att vissa får byta enhet och därmed möta en del ny personal. Tanken är att frigöra resurser genom att minska på antalet ”hemmadagar”.

– Det innebär att vi kan ha personal på plats i daglig verksamhet samt att vi kan minska våra vikariekostnader. Exakt vilka siffror vi hamnar på när det gäller besparingen är svårt att säga, det beror på vilka resurser och hyresavtal som berörs, säger Anders Bengtsson.

Renodlat seniorboende

En annan förändring är att Mogärde blir ett renodlat seniorboende, vilket innebär att personalförändringar kan göras som sparar cirka 1,2 miljoner kronor årligen.

När beslutet om en omvandling från särskilt boende till seniorboende togs 2010 valde kommunen att göra en successiv övergång. Idag bor två personer på Mogärde med beslut om särskilt boende. Dessa har erbjudits att bo kvar med hemtjänst alternativt att flytta till något annat särskilt boende.

– På ett särskilt boende är vi skyldiga att ha stationär nattpersonal. Genom den här förändringen kommer det att finnas nattpersonal på plats även i fortsättningen men genom hemtjänstens nattpatrull, säger Anders Bengtsson.

Fler åtgärder

Nämnden har också valt att se över mindre utgiftsposter och kommer därför från år 2020 inte längre att ge något bidrag till Bäckaby sockenråd för att driva dagcentral i Plymska huset. Sockenrådet har fått 240 000 kronor årligen för att kunna erbjuda social verksamhet för bygdens äldre med lunchservering och underhållningsprogram. Bidraget har huvudsakligen använts för att täcka personalkostnader.

Enligt Anders Bengtsson kommer nämnden att behöva ta beslut om ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna.

– Vi behöver titta på hur vi kan jobba med mer flexibilitet och ökad rörlighet, säger han.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500