Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Kommunen kan få betala miljonbelopp

Vetlanda kommun kan komma att få betala ett vitesbelopp på över en miljon kronor. Det handlar om att tre fall boende enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade, inte har kunnat ges inom den tidsram som lagen kräver.

Stadshuset Vetlanda kommun

IVO har bett förvaltningsrätten att utdöma vite mot Vetlanda kommun för att inte ha skaffat fram LSS-platser inom den tidsram som lagen anger.

Syftet med LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är att alla med en omfattande funktions­nedsättning ska kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Kommunen är skyldig enligt lag att ordna en stödinsats till de personer som har rätt till det.

– Tyvärr kom det här inte som någon överraskning för oss, vi har tidigare fått besked att IVO, Inspektionen för vård om omsorg, har för avsikt att be förvaltnings­rätten att utdöma vite mot oss, säger vård- och omsorgschef Marianne Karlson och fortsätter.

– Vi har helt enkelt inte haft några platser på LSS-boende inom kommunen, det finns  inga lediga. Den möjlighet vi har kunnat erbjuda är att köpa en plats i en annan kommun. Men det är svårt, den enskilda individen har Vetlanda som sin hemstad och här finns kontaktnätet.

Så här ligger det alltså till. När ett beslut om LSS är taget ska det verkställas inom tre månader. Vetlanda kommun har inte haft möjlighet att kunna genomföra detta och har därför, enligt rapporterings­skyldighet anmält tre fall där vi inte kunnat hitta ett LSS-boende inom tidsramen till IVO.

IVO i sin tur har granskat de här fallen och har nu alltså kommit fram till att besluten inte verkställts. Därför skickades en ansökan av ett vitesbelopp till förvaltnings­rätten som nu beslutat att Vetlanda kommun ska betala en avgift på sammanlagt cirka 1,2 miljoner kronor.

– Vi behöver fler LSS-boende i Vetlanda och det har vi behövt en längre tid. Det tar tid, men nu finns det planer på att bygga och vi hoppas att det blir verklighet.

Vad händer nu?

– Nu får vi bestämma oss om vi ska motsätta oss de här vites­beloppen. Det handlar då om att kunna förklara hur  den enskildes behov har tillgodosetts med andra insatser och stöd. Sen är det upp till förvaltnings­rätten att ta beslut i de enskilda fallen, avslutar Marianne.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500