Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Regnbågs­veckan breddas och blir mångfalds­vecka

Under rubriken ”Var den du är” bjuder Vetlanda kommun in till mångfaldsvecka i höst. Vi vill synliggöra fler normbrytande grupper, öka kunskaperna om olikheter och göra Vetlanda till en mer attraktiv plats att bo på. För alla.

Regnbågsveckan i Vetlanda

Såhär såg det ut på Bibliotekstorget under Regnbågsveckan 2017. Nu breddar vi konceptet och hoppas återigen på folkfest.

Regnbågs­veckan för två år sedan blev en succé och nu vill vi följa upp det genom att bredda oss och göra ännu mer. Det blir en vecka för alla, oavsett sexuell läggning, etnicitet, ålder, kön, religion eller funktionsvariation.

­– Det finns tydligt uttalat att vi som kommun ska jobba med jämställdhet och mångfald och motverka mobbning och diskriminering. Den här veckan är en viktig del i det arbetet, säger kultur- och fritidschef Stewe Jonsson.

Tips och idéer välkomnas

På tisdagen tog kultur- och fritids­nämnden beslut om att anordna ”Var den du är” under vecka 37. Veckan omfattar samtliga sju diskrimineringsgrunder som finns i lagens diskriminerings­förbud. Dessa är kön, köns­överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros­uppfattning, funktions­variation, sexuell läggning och ålder.

Tanken är att det ska bli en vecka med bland annat föreläsningar, teater och workshops.

– Det kan egentligen vara precis vad som helst. Alla tips och idéer är välkomna, säger Stewe Jonsson.

Bjuder in till informationskväll

Kommunen kommer att bjuda in till en informations­kväll för föreningar och organisationer som kan tänka sig att delta. Informations­kvällen hålls tisdagen 9 april klockan 18.30 i bibliotekets hörsal.

– Vi hoppas att det finns många som tycker att det är viktigt att jobba med de här frågorna vid sidan av sin kärnverksamhet. Det kan vara allt från kyrkor till idrotts­föreningar.

Från kommunens sida planerar vi att anordna en samtals­kväll under "Var den du är"-veckan där personer från olika norm­brytande perspektiv får komma till tals. Det finns också planer på författarkväll och barnteater.

– Eftersom vi inte har någon särskild budget för detta handlar det mycket om att jobba med det vi har i vår ordinarie verksamhet och välja sådant som kan passa in med temat, säger Stewe Jonsson.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500