Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Så är nuläget i Vetlanda kommun

Satsning på ut­bildning, infra­struktur och digital­isering kan vara några av lösningarna för att behålla attraktions­kraften som kommun när färre invånare i fram­tiden behöver försörja fler.

Vy uppifrån över Vetlanda

För Vetlanda kommun är en nulägesanalysöppnas i nytt fönster framtagen där kommunens demografi jämförs med övriga länet. Maria Gromer, utvecklings­strateg, har arbetat fram analysen.

Vad kan vi läsa ut från analysen?

– Den demografiska utvecklingen i kombination med försörjnings­kvoten och den allt äldre befolkningen ställer höga krav på kommunen. Försörjningsbördan för de sysselsatta i arbetsför ålder förväntas öka under de kommande tio åren. Vetlanda behöver därför säkerställa en attraktiv livsmiljö för småbarnsfamiljer och unga vuxna så att de ser möjligheter med ett liv i kommunen, menar Maria Gromer.

– Denna typ av befolknings­förändring ställer också nya krav på att säkra kompetensförsörjningen och att möta människors efterfrågan och behov av välfärd, och där behöver digitaliseringen ses som en del av lösningen, säger Maria Gromer och fortsätter.

– För att få en utveckling av hela kommunen behöver satsningar göras inom områdena utbildning och kompetens och en utbyggd infrastruktur skulle medföra en större rörlighet över kommungränserna.

Ett urval från underlaget

Befolkningen i kommunen har ökat vilket beror på att vi har fått fler i kommunen med utländsk bakgrund. Det finns fler män än kvinnor i kommunen och klyftan har ökat de senaste åren. År 2017 hade Vetlanda kommun en försörjningskvot på 88, vilket innebär att det går 88 personer i icke förvärvsarbetande åldrar på 100 personer i förvärvsarbetande åldrar. År 2030 väntas kvoten ha ökat till 93. Att andelen invånare i förvärvsarbetande åldrar relativt sett minskar samtidigt som andelen yngre och äldre relativt sett ökar leder till en ökad försörjningskvot.

Utbildningsnivån överlag är låg jämfört med länet, men det finns en ökad trend att allt fler kvinnor har en eftergymnasial utbildning, tre år eller mer, i förhållande till den totala befolkningsmängden.

Sysselsättningsgraden är hög men andelen arbetslösa har ökat sedan 2015 och framåt, och mest har den ökat för kvinnorna. Jämfört med övriga delar i Sverige har Vetlanda kommun en väldigt liten tjänstesektor.

Utpendlingen har tidigare varit högre än inpendlingen men nu är dessa lika stora.

Vad betyder nulägesanalysen för Vetlanda kommun?

Maria Gromer förklarar:

– Att tolka statistik är ett förenklat sätt att beskriva verkligheten. Samtidigt är statistik ett viktigt underlag för det politiska samtalet och behövs för att vi ska kunna reflektera och få en gemensam bild av nuläget. Det är viktigt för att kunna fortsätta utveckla vår kommun på bästa sätt.

Du kan läsa nulägesanalysen häröppnas i nytt fönster.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500