Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Planer för nytt LSS-boende

Vård- och omsorgsnämnden vill bygga ett LSS-boende på hemmaplan istället för att betala för externa placeringar. Planen är ett boende med sex platser vid Himlabackarna och nu har frågan bollats över till tekniska.

Interiör

Tanken är att ett nytt LSS-boende ska ha sex platser och miljön vara så hemlik som möjligt.

Kommunens kostnader för insatser enligt LSS ökade med drygt 58 procent mellan 2015 och 2018. Det handlar om personlig assistans men också om externa placeringar för människor med stora eller komplexa vårdbehov som inte kan tillgodoses på hemmaplan.

Långsiktig investering

För att möta behoven hos de som väntar på en plats och samtidigt minska det långsiktiga behovet av externa placeringar vill vård- och omsorgs­nämnden skapa ett nytt LSS-boende med sex platser. Under torsdagens möte beslutade nämnden att ge tekniska kontoret i uppdrag att planera för och äska medel för en sådan byggnation.

– Vi ser att det finns ett stort behov av detta. Och förhoppningsvis är det något vi kan få till i närtid. Det här är en investering som kommer att sänka våra långsiktiga kostnader, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Anders Bengtsson (M).

Lämplig placering

Himlabackarna har pekats ut som en lämplig placering. Storleken på boendet regleras av bland annat LSS-lagstiftningen som säger att det ska vara en så normal och hemlik miljö som möjligt.

4,5 miljoner kronor finns avsatta för LSS-boende i budgeten för 2020. Vård- och omsorgsnämnden har också begärt utökad budgetram om ytterligare 4,5 miljoner kronor för LSS-boende/externa placeringar för att kunna möta framtida kostnader och behov.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500