Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Nu inför vi maxgräns för hemtjänst

Personer med omfattande vårdbehov ska erbjudas en plats i särskilt boende istället för hemtjänst. För den enskilde innebär det ökad trygghet och kontinuitet genom tillgång till personal dygnet runt.

Hemtjänst

På ett särskilt boende kan personer med stort vårdbehov få hjälp snabbare om det skulle uppstå något akut. Det finns också en närhet till andra kompetenser, som sjuksköterskor.

I Vetlanda kommun har vi tidigare inte haft någon begränsning när det gäller antalet hemtjänst­timmar som en person kan få beviljade. Den som har ett omfattande vårdbehov har kunnat få den hjälpen i hemmet. Idag har vi ett femtontal personer som har hemtjänst­insatser med över 120 timmar i månaden, några av dem uppåt 350 timmar. Skulle det hända något mellan de planerade insatserna är personerna beroende av att få tag i sina larm.

–När behovet av vård är så stort hos den enskilde ser vi att det kan tillgodoses på ett bättre sätt på ett särskilt boende. Vi får en bättre kontinuitet och mer översyn eftersom det finns personal där hela tiden, säger vård- och omsorgs­nämndens ordförande Anders Bengtsson (M).

Närhet till andra kompetenser

På ett särskilt boende kan personer med stort vårdbehov få hjälp snabbare om det skulle uppstå något akut. Det finns också en närhet till andra kompetenser, som sjuksköterskor.

Vård- och omsorgs­nämnden har nu beslutat att införa ett maxtak för hemtjänst på 120 timmar i månaden. Personer vars vårdbehov överstiger detta hänvisas istället till särskilt boende. Effektiviseringen innebär också att pengarna används på ett bättre sätt. Kostnaden för en plats i särskilt boende är drygt 12 000 kronor mindre per månad jämfört med genomsnitts­kostnaden för 120 timmar hemtjänst. Dessutom minskas kringtiden avsevärt, det vill säga den tid som personalen bland annat lägger på att ta sig till och från den enskildes hem. Förändringen innebär också att hemtjänsten kan organisera sitt arbete på ett bättre sätt och fokusera på punktinsatser.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500