Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Detaljplan för Melavägen drar ut på tiden

Blir det någon förskola på Melavägen? Den frågan är fortfarande het sedan kommunfullmäktige inte kommit fram till något beslut i själva sakfrågan under onsdagens sammanträde. I stället valde man att återremittera frågan till kommunstyrelsen för ytterligare komplettering.

Melavägens förlängning

Den nya förskolan planeras att byggas vid Melavägens förlängning.

Ärendet remitterades alltså tillbaka till kommunstyrelsen för att kompletteras. Det var Vetlanda Framåtanda som föreslog återremiss för att ”kunna konstatera att området ej bedöms lämpligt för ändamålet”.

– En minoritet av ledamöterna tyckte att det behövdes mer underlag för att ta beslut och då har man som minoritet rätt att en gång skicka tillbaka ärendet till kommunstyrelsen, berättar kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S).

– Ärendet skickas tillbaka till kommunstyrelsen så att de ska kunna komplettera utredningen med det som saknades för att kunna ta ett beslut, säger Kristina Odelberg som är sekreterare i kommunfullmäktige.

Upp till kommunstyrelsen

När kommunstyrelsen får tillbaka ärendet ska de bedöma om den befintliga utredningen innehåller det som behövs för att kommunfullmäktige ska kunna fatta ett beslut. Om kommunstyrelsen tycker att utredningen är komplett skickas ärendet tillbaka till kommunfullmäktige för ett slutgiltigt beslut, men om de bedömer att utredningen behöver kompletteras går uppdraget till tekniska kontoret att göra de kompletteringar som bedöms behövliga.

– Går det tillbaka till tekniska kontoret får de komplettera upp med en ytterligare utredning på beställning från kommunstyrelsen, berättar Kristina Odelberg.

Oftast innebär en återremiss en tydlig uppgift att ta ställning till för kommunstyrelsen, men i det här fallet är det en bred fråga att svara på.

– Det var en lång diskussion under fullmäktigemötet om vi har en giltig anledning att återremittera. Nu valde vi att räkna det som giltigt även om det inte är ett tydligt avgränsat uppdrag. Det är viktigt att man ska kunna få sin rätt prövad i kommunfullmäktige, säger Henrik Tvarnö.

– Normalt sett får vi en tydligare motivering till återremissen, så vi mer tydligt vet vad som ska göras och vad som fattas. Här är det mer allmänt hållet och då måste kommunstyrelsen tolka det och fatta ett beslut utifrån det, säger Kristina Odelberg.

Om kommunstyrelsen bedömer att frågan är färdigutredd kommer ärendet att tas upp igen redan under nästa kommunfullmäktige.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500