Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Inventering av äldre nedlagda kommunala soptippar

Det är fastighetsägaren som har ansvar att inte förvärra situationen för de gamla soptipparna. Men vare sig dem eller allmänheten ska oroa sig.

Skrotbil i skog - Soptipp 

Vetlanda kommun har i samarbete med Njudung Energi AB inventerat och riskklassat 41 nedlagda kommunala soptippar under 2014-2018. Inventeringen har skett enligt Naturvårds­­verkets riktlinjer ”Metodik för Inventering av För­orenade Områden, fas 1”, som omfattar en sammanställning av befintlig information om soptipparna.

Syftet med inventeringen har varit att utreda sop­tipparnas ut­bredning, potentiella miljöpåverkan (risk­klassning), nedskräpning och behov av skyddsåtgärder. Riskklassningen delas in i 4 kategorier där riskklass 1 och 2 innebär stor risk för människors hälsa och miljön. Resultatet från inventeringen visar att de flesta soptipparna hamnar i riskklass 1 och 2.

Ansvaret för eventuella föroreningar och åtgärder ligger huvud­­sakligen hos Vetlanda kommun vilket innebär att Vetlanda kommun aktivt måste jobba med att undersöka och förbättra miljön vid dessa soptippar. Detta är ett arbete som kommer att pågå löpande under flera år framöver.

Åtgärder sker i samråd med miljö- och byggnämnden

– Fastighetsägare har dock ett ansvar att inte förvärra situationen, men de och allmän­­heten ska inte behöva oroa sig, menar Thomas Svensson på miljö- och byggförvaltningen.
– Om de ska utföra några åtgärder på eller i närheten av en sop­tipp som till exempel av­verkning, skogs­­plantering, mark­arbeten, dikning, väg­byggnad, uppläggning av material med mera så måste man först samråda med miljö- och byggnämnden.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500