Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Positivt resultat i årlig brukar­undersökning

Nästan 9 av 10 tycker att deras livssituation har förbättrats efter kontakt med Vetlanda kommuns socialförvaltning och lika många har stort förtroende för och är nöjda med socialförvaltningen.

Person håller hand på annan persons axel

Varje år genomför socialförvaltningen en brukarundersökning för att mäta brukarnas upplevelse av tillgänglighet, bemötande och delaktighet, förändring samt nöjdhet och förtroendet för socialförvaltningen. Undersökningen genomfördes under perioden 17 september – 19 oktober 2018 och totalt svarade 148 personer på enkäten.

Resultatet är genomgående positivt

9 av 10 tycker att det är lätt att få kontakt med socialsekreterare och upplever att det är lätt att förstå den information som ges. Fler än 8 av 10 tycker att socialsekreteraren visar förståelse för brukarens situation och lika många upplever att de har kunnat påverka vilken typ av hjälp de får.

Fler upplever att deras synpunkter efterfrågas

Ett respektfullt bemötande och stor delaktighet är viktiga delar i socialförvaltningens uppdrag att möta och stödja utsatta människor. Andelen positiva svar på frågan ”Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?” har ökat kraftigt jämfört med förra året till 91 %. Det är den högsta siffran sedan den frågan började ställas.

Socialförvaltningen arbetar aktivt för att öka brukarnas delaktighet för att stödja människor att utveckla sina egna resurser så att de kan leva ett självständigt liv. Med andra ord ska socialförvaltningen stödja människor till en positiv förändring av sin situation.

- Vi vet att många som har kontakt med socialförvaltningen är nöjda med det stöd de får, säger verksamhetsutvecklare Anders Dahlén. Samtidigt vet vi också att en del är missnöjda eller inte förstår varför socialförvaltningen fattar vissa beslut. Vi hoppas att personer som har kontakt med oss ska våga fråga om man inte förstår men även säga till om man är missnöjd eller känner sig illa behandlad på något sätt.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500