Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Vetlanda i topp med planarbete

Nya siffror från SKL, Sveriges kommuner och landsting, visar att Vetlanda kommun ligger i topp i landet bland jämförbara kommuner när det gäller planarbete. Att involvera alla inblandade kompetenser från början och att jobba nära tänkta exploatörer är några av framgångsfaktorerna.

Lyftkran vid bygge

En detaljplan reglerar användningen av ett markområde och används exempelvis för att pröva om ett område är lämpligt för bebyggelse.

Det är andra gången som SKL presenterar nyckeltal för bland annat planlagda bostäder, plan­beredskap, beviljade bygglov och tiden från uppdrag till färdig­ställande. Vetlanda sorteras in bland landsbygds­kommunerna och siffrorna visar att vi håller oss i framkant.

– Det är ett kvitto på att vi hittat rätt. De projekt och idéer som kommer fram genomförs på en rimlig tid, säger planchef Jan-Åke Johansson.

Medborgare får tycka till

Planarbetet är grunden för alla former av byggnationer eller markexploateringar inom detaljplanelagt område. I Vetlanda kommun finns 19 orter som omfattas av bestämmelserna, det gäller både centralorten och orterna runt omkring.

Syftet med en detaljplan är dels att skapa möjligheter för att genomföra ett projekt på ett visst sätt, dels att säkerställa att projektet inte påverkar omgivningen negativt bland annat genom att medborgarna under processens gång ges möjlighet att tycka till.

Alltid uppstartsmöte

Jan-Åke Johansson menar att en av framgångarna bakom Vetlandas effektiva planarbete är att man vid varje ny plan får med rätt personer på tåget redan från början.

– Vi har alltid ett uppstartsmöte där alla inblandade kompetenser medverkar, det kan vara grönstruktur, VA, bygglov, gata. Det gör att vi redan vid det första mötet kan fånga upp de stora frågorna, ringa in vad som är viktigt och jobba vidare med det, säger han.

Det finns också väl inarbetade rutiner för att jobba i nära samarbete med exploatörerna.

– I Vetlanda har vi även ett bra samarbete mellan tjänstemän och politiker i planfrågorna, vilket också förenklar och förkortar planprocessen.

Lockat etableringar

Enligt Jan-Åke Johansson har arbetet gett ringar på vattnet.

– Att processen tar rimlig tid gör att det blir attraktivt att investera här. Tar det för lång tid mellan idé och projektstart är risken stor att den som har idén inte orkar vänta. Jag tror att det varit en framgångsfaktor när det gäller att locka till sig etableringar som Biltema, säger han och tillägger att intresset för Vetlanda är fortsatt stort.

– Vi har ett stort tryck på planer även framöver.


FAKTA

Detaljplaner reglerar användningen av mark- och vattenområden. De kan exempelvis användas för att pröva om ett område är lämpligt för bebyggelse.

I detaljplanen redovisas bland annat gränserna för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden.

Detaljplanen utgör grunden för prövning av bygglovsärenden.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500