Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Verksamhetsdelar kan slås ihop för ungdomars bästa

Inom socialförvaltningen finns idag två separata verksamhetsdelar som båda jobbar med förebyggande insatser riktade till ungdomar. Som ett led i det omfattande effektiviseringsarbetet som kommunen går igenom pågår just nu en utredning för att undersöka förutsättningarna för att sätta ihop dessa delar.

Två suddiga personer 

Vetlandas fältare jobbar med förebyggande insatser riktade till ungdomar och är en av de verksamhetsdelar som nu kan komma att slås ihop med en annan verksamhetsgren inom socialförvaltningen. Den andra verksamhetsgrenen har liknande arbetsuppgifter, men riktar sig till något äldre ungdomar.

När behoven ökar och ekonomin visar på stora underskott menar socialchefen Anders Saldner att det närmast är en skyldighet att se över uppdrag och innehåll i de båda grupperna.

– Tanken är att fyra tjänster ska bli tre, men där alla får jobba mer effektivt tillsammans för alla ungdomar. Det är ändå ungdomar det handlar om och det finns nackdelar med att dela in dem i olika grupper, berättar Anders Saldner.

– Som läget ser ut idag riskerar det förebyggande arbetet att ätas upp av resurskrävande behandlingsinsatser. Då tycker jag att vi får se över arbetsuppgifter för tre heltidstjänster med tydligt förebyggande uppdrag, fortsätter han.

Viktigt att alla får säga sitt

Vid en sammanslagning kommer en del prioriteringar gällande arbetsuppgifter att behöva göras. I samband med detta kommer synpunkter och viktiga kunskaper från den fältpersonal som finns att tas in.

– Det har hela tiden varit sagt att de som berörs ska få komma till tals. Fältassistenterna besitter en väldigt stor kunskap som är central och viktig att ta in i arbetet när vi ska göra förändringar. Det är väldigt viktigt att få med personalens tankar.

Den rådande situationen bland ungdomar och den kommande lagstiftningen blir vägledande när tjänsternas nya uppdrag och innehåll ska formas.

– Det pågår just nu ett arbete med att formulera en ny socialtjänstlag och i den lagen ska även det förebyggande arbetet lyftas fram. Detta är så klart något som är viktigt för oss att ta hänsyn till och beakta när vi ser över vårt arbete, säger Anders Saldner.

En fråga som engagerar

Frågan har redan väckt stor uppmärksamhet och fått många att tycka till. Anders Saldner vill dock vara tydlig med att ingenting är klart och att utredningen pågår just för att inte ta ett förhastat eller dåligt beslut.

– Jag gläder mig över det engagemang som ligger bakom de många reaktionerna men ser också flera olyckliga missuppfattningar. Innan vi har klara uppfattningar om detta är bra eller dåligt tycker jag att utredningen kan få komma med svar och förslag, vilket förväntas komma tidigast i slutet av februari, säger han.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500