Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Se det snöar, se det snöar

Vi har ständig beredskap att rycka ut och snöröja för att du och alla andra invånare i Vetlanda och krans­orterna ska kunna ta er fram. Vi plogar när det fallit fyra centimeter på gång-cykelvägar och sju centimeter på vägar och gator.

Emil Bergdahl gatuenhetschef

Gatuenhetschef Emil Bergdahl framför ett av många fordon som används i snöröjningen i Vetlanda kommun.

Vetlanda kommun har sjutton maskiner av större och mindre modell för att kunna snöröja i centrala Vetlanda. Ute på orterna ansvarar våra entreprenörer för snö­röjningen med egna maskiner. Riktlinjerna är samma oavsett var vi plogar, för att vi ska rycka ut krävs ett snötäcke om minst sju centimeter på gator och vägar. Gång- och cykelvägar röjer vi dock tidigare.

– Vi vill att det ska vara okej för gående och cyklister i första hand. Bilar tar sig ofta fram ändå, säger gatuenhets­chef Emil Bergdahl.

Gps i maskinerna

Samtliga maskiner är utrustade med gps för att vid behov kunna följa insatserna. I systemet kan förarna också flagga om de skulle stöta på ett hinder eller orsaka någon form av skada.

– Gps-systemet innebär en kvalitets­säkring av både röjning och halk­bekämpning. Det underlättar också för både oss och förarna att enkelt kunna hålla reda på om det exempelvis är en trottoar­kant som körts på och måste åtgärdas, tidigare fick sådant rapporteras manuellt, säger Emil Bergdahl.

Varje förare ansvarar för ett eget geografiskt område där man först betar av genomfarts­vägar, korsningar och exempelvis parkerings­platser vid skolor innan man går över till bostads­kvarteren.

– När kommer ni till mig och plogar är en jättevanlig fråga som vi får. Vi jobbar på och tar oss igenom område för område metodiskt, så vi kommer! Bostads­områden tar vi alltid sist när folk har åkt till jobbet och det är färre parkerade bilar, hälsar Emil Bergdahl.

Svårt att undvika vallar

I Vetlanda kommun sköter vi skottningen av de trottoarer som vi bedömer ska vara öppna. Och snön då, var hamnar den? Finns det avstjälpnings­platser som grönytor i området försöker vi använda dem i första hand. När det inte går lägger vi vallarna på trottoarerna, vilket innebär att gående ibland får byta sida. Och att det blir en snövall vid garageinfarten får man räkna med.

– När det inte finns någonstans att lägga snön så måste vi tyvärr göra så. Det blir snö­vallar när man skottar, det är svårt att komma ifrån. Men vi försöker göra det så rättvist som möjligt och dela på snön i flera vallar, säger Emil Bergdahl.

Vinterväghållning i Vetlanda kommun

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500