Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Vetlanda kommun får 4,7 miljoner kronor för språkinsatser

Genom bland annat kompetens­utveckling för personalen, utbildning för fler­språkiga vårdnadshavare och satsning på elevhälsa för vuxenutbildningen tar barn- och utbildnings­förvaltningen ett kliv framåt i arbetet kring elever som har fler språk än svenska. Skolverket är med på tåget och har beviljat närmare fem miljoner kronor fram till år 2020.

– Ett välkommet tillskott som gör att vi kan satsa på de här behövliga insatserna, säger skolchef Eva Gustafsson.

Skolverket besöker Vetlanda

I veckan fanns Skolverket på plats i Vetlanda för att träffa styrgruppen och dra upp riktlinjerna för projekttiden.

Satsningen omfattar hela barn- och utbildnings­förvaltningens verksamhet, från förskola till vuxenutbildning. Även nämnden finns med då både politiker och anställda kommer att utbildas i värdegrund, inter­kulturalitet och normkritik genom föreläsningar och workshops.

– Vi ser att det finns ett behov. Tanken är att vi ska få till en struktur som hänger ihop och att det blir en enda väg framåt. Det känns väldigt spännande och en stor möjlighet som kommer att gynna alla grupper, inte bara de som är flerspråkiga, säger Eva Gustafsson.

Bli ordinarie verksamhet

Skolverket har beviljat medel till satsningen som bland annat kommer att användas för att täcka kostnader för utbildning, resor, handläggning och personal­kostnader. Projektet kommer att pågå fram till augusti 2020. Därefter är tanken att arbetet ska bakas in i den ordinarie verksamheten.

– Till viss del handlar det om att vi nu får hjälp med ett arbete som vi ändå hade tänkt genomföra. Nu kan vi påbörja det snabbare och kanske ta ut svängarna lite mer, säger Mikael Hahn (S) ordförande i barn- och utbildnings­nämnden.

Alla grenar av verksamheten har varit involverade i att ta fram projektplanen och det är medarbetarna själva som står bakom kartläggningen av vilka behov som finns.

– Styrgruppen har jobbat stenhårt med detta, säger Eva Gustafsson.

Gemensamma rutiner

Syftet med satsningen är framför allt att ta fram kommun­gemensamma rutiner. Vi kommer även att satsa på kompetens­utveckling för studie­handledare och moders­måls­lärare samt utbilda åtta anställda, från förskola till vuxenutbildning, inom språk- och kunskaps­utvecklande arbetssätt. Dessa får sedan i uppdrag att utbilda sina kollegor.

En annan viktig del är en utbildning riktad mot vårdnads­havare med flerspråkig bakgrund.

– Det handlar exempelvis om att få en förståelse för hur det svenska skol­systemet fungerar och vilken roll man har att stötta sina barn. Tanken är att vi ska kunna vidga utbildningen till att omfatta även andra vårdnads­havare, säger Anna Karlsson, rektor på Navet som ingår i styrgruppen.

En av de delar som Skolverket fäst extra intresse vid och kommer att följa noga är den planerade satsningen på att skapa en elevhälsa för vuxen­utbildningen. Någon sådan finns inte idag och det finns heller inga lagkrav på att kommuner måste erbjuda det.

– Där är vår inställning att om de vuxna mår bra så påverkar det även barnen, det blir en dubbeleffekt, säger Anna Karlsson.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500