Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Nya scheman ger bättre arbets­miljö och minskade kostnader

Genom att ta ett krafttag kring bemanning har Österäng och Brobygården lyckats kapa kostnaderna och samtidigt fått till hälsosammare scheman för personalen. Utan att det påverkar brukarna.

Boende på Brobygården

Förändringarna i personalens schema har inneburit högre kontinuitet för brukarna.

Som ny områdes­chef på Österäng i Korsberga lade Lenita Petersson märke till att avdelningarna var ojämnt bemannade, både sinsemellan och över dygnet.

– Den högsta bemanningen var mellan klockan 14-16, då både morgon­personal och kvälls­personal fanns på plats. Det kändes tokigt, vi behövde inte så många mitt på dagen, säger hon.

Tillsammans med sin personal inledde hon ett stort förändrings­arbete som innebar en total översyn av scheman och arbetstider. Numera är avdelningarna jämnt bemannade samtidigt som alla medarbetare har en god överblick och bättre framför­hållning än tidigare. Planerad ledighet läggs in i Time Care tidigt vilket har inneburit att en stor del kunnat täckas genom rörlig tid.

– Det har varit ett önskemål från de som har rörlig tid att kunna ha den schema­lagd och på det här sättet kan vi tillgodose det. Det är en stor fördel att kunna bemanna upp med personal som har rätt kompetens och som kan den aktuella verksamheten, säger Eva Hjärtberg, verksamhets­utvecklare på vård- och omsorgsförvaltningen.

Kapat kostnaderna

För Österäng har förändringen inneburit att man kunnat kapa kostnaderna med över 600 000 kronor. Hittills i år har man sparat runt 1 000 timmar där man annars hade kallat in vikarier via bemanningen. Samtidigt har man fått ner övertiden och inbeordrad arbetstid från 140 000 kronor till 19 000 kronor.

– När man är ledig så måste man få vara ledig, säger Lenita Petersson.

Hon märker att personalen uppskattar att slippa vetskapen om att de kan bli inringda på sina lediga dagar, många tycker också att det är kul att få ökad möjlighet att styra över sitt eget schema genom att hoppa in på andra avdelningar.

– Vi har fått bättre koll på våra scheman och personalen mår bättre och är nöjdare. Samtidigt har vi inte dragit ner på kvaliteten för våra brukare, utan har tvärtom blivit bättre, säger Lenita Petersson vars Österäng utnämnts till Årets äldreboende två år i rad baserat på brukarnas egna åsikter och upplevelser.

Bemanna inifrån

På Broby­gården har ett liknande förändringsarbete genomförts med områdeschef Susann Blomqvist vid rodret. Även här har man kunnat kapa kostnaderna och minska sjukfrånvaron genom att bemanna inifrån. Det handlar om drygt 900 timmar hittills i år, vilket motsvarar ungefär en årsarbetare.

– Intresset för rörlig tid har ökat. Personalen vill ha högre tjänstgörings­grad, men på schema. Nu behöver de inte känna att de måste sitta och leta tider, säger hon.

Både Blomqvist och Petersson menar att en framgångs­faktor för förändringen har varit att man bildat SAG-grupper där schema­ansvarig personal, så kallade SAG:are, på varje boende jobbar nära tillsammans.

En annan viktig aspekt har varit att skapa delaktighet och engagemang i hela personal­gruppen, bland annat genom att öka insynen och därmed förståelsen för schema­processen. Man har även jobbat med att synliggöra invanda mönster som tidigare hindrat en effektiv schema­planering, exempelvis att medarbetare själva tagit kontakt med bemannings­enheten och lagt beställning på en vikarie utan att först få sin ledighet beviljad av chef.

– Det är svårt att planera då, samtidigt som bemanningen inte vet vilka turer de ska prioritera. Det är viktigt att vi får ett helhets­tänk, säger Lenita Petersson.

Prisades av ledningen

Nyligen prisades Petersson och Blomqvist för sitt arbete av vård- och omsorgs­förvaltningens ledning och lyftes fram som goda exempel för hur verksamheterna kan hitta möjligheter och inspiration till förbättrings­arbete både när det gäller arbets­miljö och ekonomi.

– Alla har olika utgångs­läge, det gäller att vara lite uppfinningsrik och fundera på vad som funkar i just min organisation. Det finns inget färdigt koncept att köpa rakt av, men kanske kan det väcka tankar på hur man kan börja, säger Eva Hjärtberg.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500