Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Föräldrar nöjda med förskolan

Förskolorna i Vetlanda kommun lyckas bra med att erbjuda barnen en trygg miljö, ger dem möjlighet att ta ansvar och arbetar aktivt mot diskriminering. Det anser de vårdnadshavare som svarat på vår årliga föräldraenkät.

Utemiljö på Stensåkra förskola

Föräldrarna tycker att barnen får vara ute tillräckligt mycket och att de utvecklar sin naturvetenskapliga och fysiska förmåga i förskolan. Bild från Stensåkra förskola.

Varje år genomför förskolan en föräldraenkät som ett led i kvalitets­arbetet. Föräldrarna får svara på frågor om samverkan, demokrati och värde­grund samt lärande och kunskaper. Det genomsnittliga resultatet i årets enkät är 3,47 av max 4 och det visar på nöjda vårdnadshavare.

– Det är viktigt för oss att få veta vad vårdnads­havarna tycker om förskolan, säger Ingela Nyberg, verksamhetschef förskola. De frågor som ställs i enkäten omfattar våra målområden och resultatet påverkar verkligen vårt fortsatta arbete. Varje förskola får ett eget resultat att arbeta vidare med.

Förra året genomförde Skolinspektionen en tillsyn i Vetlanda och ställde då egna frågor till vårdnads­­havarna. Därför jämförs resultatet från årets enkätöppnas i nytt fönster med resultatet från 2016 års enkät.

Högst resultat inom Lärande och kunskaper

Överlag upplever föräldrarna ett bra bemötande från pedagogerna och tycker att inskolningen har skett på ett bra sätt. Inom området Demokrati och värde­grund har förskolan lyckats väl och vårdnads­havarna upplever bland annat att förskolan erbjuder en trygg miljö, ger barnen möjlighet att ta ansvar och att man arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling.

– När det kommer till området Lärande och kunskaper ser vi de högsta resultaten, berättar Ingela Nyberg. Föräldrarna tycker till exempel att barnen får vara ute tillräckligt mycket och att de utvecklar sin språkliga, naturvetenskapliga och fysiska förmåga i förskolan.

Förbättringsarbete inom flera områden

– Det finns alltid saker vi kan bli bättre på, säger Ingela Nyberg. På frågan om man vet vilka mål som finns i förskolan får vi ett relativt lågt resultat, 3,07 av 4. Det är ange­läget att vårdnadshavarna vet vilka mål vi har och hur de kan ha inflytande i utbildningen och undervisningen.

Generellt sett är vårdnadshavare till pojkar mindre nöjda än flickornas vårdnadshavare. Ingela Nyberg menar att förskolan måste se till att utveckla jämställdhets­arbetet så att alla får lika förut­sättningar för lärande och utveckling.

– Ett annat område att förbättra är barn­gruppernas storlek. Vi har satsat på minskade barngrupper och det märks hos vårdnads­havarna. De är mer nöjda än tidigare, men ändå är det frågor om detta som ger lägst resultat i undersökningen. Vi måste fortsätta att lägga vikt vid att dela barngrupper för att kunna möta varje barns behov.

Önskar att fler föräldrar svarar nästa år

– Vi kan se att färre föräldrar svarat i år och det är naturligtvis bekymmersamt, men det är ändå 39 procent som tagit chansen att lämna synpunkter i enkäten, fortsätter Ingela. Resultatet är något sämre än 2016 men ändå väldigt bra. Vi hoppas att fler föräldrar tar chansen att besvara enkäten nästa år.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500