Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Gemensam överförmyndar­verksamhet på Höglandet

Kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommer vid årsskiftet att bilda en gemensam överförmyndar­nämnd och ett gemensamt överförmyndar­kansli. Förändringen tryggar en fortsatt effektiv och rättssäker hantering av ärenden.

Från 1 januari 2019 finns det gemensamma överförmyndar­kansliet på Storgatan 7 A i Vetlanda. Det kommer att vara möjligt att besöka lokalkontoren i Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö en dag i veckan.

- Jag ser fram emot att komma igång i den gemensamma överförmyndar­enheten på Höglandet. En samlad verksamhet ger bredare kompetens och vi kan göra en bra och viktig verksamhet ännu bättre för våra medborgare i alla fem kommunerna, säger Magnus Färjhage, kommundirektör i Vetlanda kommun.

Högre krav med komplicerade ärenden

Det ställs idag allt högre krav både resurs- och kompetensmässigt, på överförmyndar­verksamheten, med allt fler komplicerade ärenden. Då tjänstemännen ofta jobbar ensamma finns behov av att samarbeta, vilket är en viktig orsak till sammanslagningen. Formellt beslut till samverkan för Höglandets överförmyndarnämnd och överförmyndarverksamhet tas i Vetlandas kommunfullmäktige 21 november.

Positiv förändring

Från arbetsgruppens sida ser man stora fördelar med att gå samman då verksamheten blir mindre sårbar samtidigt som man kan dra nytta av varandras erfarenhet och kompetens. Det innebär att kvaliteten på arbetet höjs samtidigt som servicen till medborgarna bibehålls.

För dig som ställföreträdare (god man eller förvaltare)

Informationsträffar för ställföreträdare hålls i respektive kommun under november månad.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500