Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Vinst för den enskilde när funktioner slås ihop

Vård- och omsorgsförvaltningen tar ett nytt steg i förändrings- och kvalitetsarbetet genom att samla hälso- och sjukvård och myndighetsutövning under samma funktion.

Marianne Karlsson och Jennie Svensson

Vid årsskiftet 2017/2018 trädde en ny lag i kraft som innebär att patienter som varit inlagda på sjukhus ska tas omhand snabbare av hem­sjukvården vid utskrivning. Nu samlas bistånds­handläggarna och hemsjukvården under samma funktion vilket ska förenkla den processen och underlätta för brukarna.

– Samarbetet är väldigt viktigt. Det handlar om att se till helheten. Majoriteten av våra brukare har insatser från båda delarna, så egentligen är det en logisk indelning, säger Jennie Svensson.

Hon axlar rollen som chef för den nya funktionen och har mångårig erfarenhet från kommunens hälso- och sjukvårdsområde.

Horisontellt samarbete

I den nya funktionen samlas också förvaltnings­övergripande funktioner som bland annat demens­sjuksköterska, anhörig­konsulent och larmtekniker.

Det är två stora delar i förvaltningen som nu alltså slås ihop. Redan idag finns ett tätt och nära samarbete, vilket man från vård- och omsorgs­förvaltningens sida hoppas ska underlättas ytterligare genom fusionen.

– Det här är ett nytt grepp för Vetlanda kommun där vi slår ihop funktioner som har många berörings­punkter. Kanske kan vi vara en föregångare för andra kommuner precis som vi varit när det gäller hemsjukvården. Det känns spännande, säger Marianne Karlsson, vård- och omsorgschef.

– Som förvaltning måste vi jobba över gränserna och hjälpas åt. Det horisontella samarbetet är jätte­viktigt, avslutar hon.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500