Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Minskad bemanning nattetid

Effektiviseringen av våra kommunala verksamheter fortsätter. Ett led i detta är att se över nattbemanningen inom vård och omsorg på kommunens särskilda boende för äldre. Genom att minska med en undersköterska per nattpass på vissa boende räknar vi med att kunna spara åtta miljoner kronor om året.

Marianne Karlsson

Vård- och omsorgschef Marianne Karlsson.

– Det blir en undersköterska mindre per nattpass på sex av våra boende, men självklart har vi beredskap att bemanna upp om behov uppstår. Ökar behoven, ja då ökar bemanningen. Vi jobbar kontinuerligt med att dygnet runt bemanna utifrån det aktuella behovet. Det är områdeschefen som avgör detta från fall till fall, säger vård- och omsorgschef Marianne Karlsson.

Inte några negativa effekter

En lagstiftning som var på gång och krävde mer personal på vissa boende nattetid gjorde att kommunen 2014- 2015 ökade personalstyrkan, från två till tre personer. Men den lag som sedan trädde i kraft i april 2016 ställde inga krav på en skärpt bemanning på natten, utan fokuserade istället på olika metoder för att säkerställa en trygg tillvaro även nattetid. Att nu gå tillbaka till den ursprungliga personalstyrkan ska inte innebära någon större förändring för de boende menar Marianne.

– Självklart ser vi nu över hur vi kan effektivisera på bästa sätt, med så lite påverkan som möjligt, både för de boende och vår personal. Det kommer inte bli några uppsägningar, däremot kan det handla om ändrade arbetstider eller att man får byta område. Vi kommer i dialog med berörd personal jobba för att hitta den bästa lösningen för den enskilde medarbetaren.

Spara drygt åtta miljoner

Redan nästa år är det tänkt att effektiviseringen ska visa resultat. Förhoppningen är att förändringen ska spara drygt åtta miljoner kronor, pengar som ska vara med på vågen för att balansera upp underskottet på 30 miljoner kronor inom vård och omsorg.

– Det är självklart tråkigt för alla inblandade att vi måste göra detta, men vi tror att det är en bra och effektiv lösning. För återigen, personalen får på ett eller annat sätt behålla sina jobb och de äldre på våra boende ska självklart även i fortsättningen få den vård de behöver – det är det viktigaste, avslutar Marianne Karlsson.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500