Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Vi behöver bli en effektivare kommun

Vetlanda kommun har ett ekonomiskt läge som är allvarligt. Den senaste prognosen visar ett underskott på 30 miljoner kronor. Det innebär att alla verksamheter behöver minska sina kostnader med 2,5 procent inför 2019. Kommunalrådet Henrik Tvarnö (S) är tydlig med att vi har gjort av med mer pengar än vad vi har och att alla måste hjälpas åt att effektivisera.

Andreas Eliasson och Henrik Tvarnö.

Andreas Eliasson och Henrik Tvarnö är överens om att kommunen befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge.

Orsaken till underskottet är bland annat ökade kostnader för externa placeringar och LSS men också att kommunen har ökat personalen med 300 personer under de senaste åren. Den största ökningen är inom skola, vård och omsorg.

Dagens extrainsatta budgetberedning diskuterade bland annat hur kommunen långsiktigt ska effektivisera sättet att arbeta för att kunna minska kostnaderna. Inget anställningsstopp ska införas.

– Vi behöver vår personal, men vi kan säkert arbeta effektivare. Vi behöver bland annat fundera över hur vi kan omforma våra tjänster och spara tid genom att ta bort uppgifter som inte ger något värde för medborgaren, förklarar Henrik Tvarnö.

Vid naturliga avgångar finns alltid en anledning att se över om tjänster ska finnas kvar. Kan arbetsuppgifter omfördelas på befintlig personal eller kan man effektivisera de uppgifter vi gör utan att överbelasta befintlig personal?

– Även om vi behöver minska våra kostnader måste vi komma ihåg att vi inte kan minska överallt för de som redan har det tufft, fortsätter Henrik Tvarnö.

Vetlanda kommuns totala budget är 1,6 miljarder per år. Att kommunen nu drar ner på sina utgifter kommer att märkas både hos medborgarna och hos de anställda. Henrik Tvarnö ger några exempel.

– Vi kan spara närmare en miljon kronor per år om vi byter ut den ekologiska mjölken till konventionell mjölk inom skola och äldreomsorg. Vi kan också fundera över VetlandaFesten som är väldigt omtyckt men kanske inte något som vi ska lägga skattepengar på framöver.

Vad händer nu?

– Vi måste gasa och bromsa samtidigt. Att effektivisera innebär inte att det blir sämre utan snarare tvärtom. Det innebär till exempel en möjlighet att ge en snabbare service för våra medborgare och personal, säger Anderas Eliasson, ekonomichef.

Alla nämnder har nu i uppdrag att se över sina verksamheter och besluta om besparingsåtgärder. Alla nyanställningar ska redovisas till Henrik Tvarnö för att han ska få en övergripande bild av rekryteringsläget. Målet är att budgeten ska vara i balans år 2019.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500