Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Brantås bygger nya Withalaskolan

Nybyggnation och stor renovering står på schemat när Withalaskolan ska utvecklas. Idag presenterades resultatet av upphandlingen och det stod klart att det lokala företaget Brantås Bygg får ansvaret som generalentreprenör.

Fredrik Arvidsson och Joakim Öhman vid Withalaskolan

På platsen där Fredrik Arvidsson och Joakim Öhman står ska snart Withalaskolans nya huskropp byggas.

Teknisk och ekonomisk kapacitet, omsättningskrav och goda referenser är några av de absoluta krav som ställs på entreprenörerna. När de inkomna anbuden har uppfyllt dessa krav är nästa faktor priset.

- Totalt rör det sig om åtta upphandlingar med entreprenader för bland annat bygg, el och tele, värme och sanitet, mark och luftbehandling. Det övergripande ansvaret står sedan Brantås Bygg för, berättar Joakim Öhman som är fastighetschef i Vetlanda kommun.

Det är många lokala företag som varit aktuella för projektet. Av de upphandlade entreprenörerna har hälften ett kontor i Vetlanda.

- Det är väldigt roligt att så pass många lokala entreprenörer har vunnit upphandlingarna eftersom den här byggnationen är något som berör många Vetlandabor, säger Joakim Öhman.

Påbörjas i slutet av sommaren

Enligt plan ska arbetet påbörjas i slutet av augusti och sedan fortsätta till höstterminen 2021. Arbetet är uppdelat i två större etapper där nybyggnationen kommer att ske först och beräknas vara klar till julen 2019. Därefter påbörjas en ombyggnation som omfattar vissa förändringar i planlösningen, genomgång av de flesta ytskikten och installation av bland annat rör, ventilation och el.

- Vi kommer att påbörja en uppfräschning av skolan i januari 2020. Den kommer att pågå i ett och ett halvt år innan skolan ska vara helt klar till höstterminen 2021, säger byggprojektledaren Fredrik Arvidsson.

Klart att sätta igång

Tekniska nämndens utskott har under dagen tagit ett formellt igångsättningsbeslut. Efter upphandlingen står det klart att den totala projektkostnaden blir cirka 20 procent högre än budget och landar på 157 miljoner kronor.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    500