Ärendelista kommunfullmäktige 22 maj

Ärendelista vid kommunfullmäktiges möte onsdagen den 22 maj 2024 klockan 18.30 i Landsbro skola.

Möjlighet till grupprum i skolan finns från 17.15.

Protokollet kommer att justeras onsdagen den 29 maj kl. 16.00 på kommunkansliet.

Föreslagna justeringspersoner och rösträknare:
Maria Forsberg Brihall (VF) och Willys Josefsson (L)
Ersättare: Anders Bengtsson (M) och Erik Hjärtfors (C)

Kommundelsrådet informerar om kommundelen innan mötet.

Kaffe serveras efter sammanträdet. Därefter finns möjlighet till guidning i de nybyggda lokalerna på Landsbro skola.

Vid förhinder att delta eller justera protokoll, meddela det till kommunkansli@vetlanda.se i god tid.

Välkommen!

Carina Bardh/Åselotte Andersson
ordförande/sekreterare

Ärendelista

Beslutsärenden

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Meddelanden
 3. Motioner
 4. Avsägelser
 5. Interpellationer
 6. Frågor
 7. Information om Synpunkt Vetlanda
 8. Information om AI
 9. Information från revisionen
 10. Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2024 - Socialnämnden
 11. Beviljande av ansvarsfrihet
 12. Fastighetsförsäljning Ekoxen 2 och 3, blivande Ekoxen 7
 13. Höjning av hyrestaxa idrottshallar m.m.
 14. Svar på motion om personalförsörjning inom omsorgen
 15. Årsredovisning Mediacenter Jönköpings län 2023
 16. Årsredovisning Höglandsförbundet 2023
 17. Årsredovisning Höglandets Samordningsförbund 2023
 18. Årsredovisning Kretslopp Sydost 2023
 19. Utökad samverkan om gemensamt revisionskontor
 20. Fastighetsförvärv Östanå värdshus
 21. Valärenden